معدن در صدر تورم تولید پارسال

معدن در صدر تورم تولید پارسال

در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز تورم بخش‌های مختلف تولیدی کشور در سال گذشته را می‌توانید مشاهده کنید.بر این اساس معدن در صدر تورم بخش تولید بوده است.

در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز که برگرفته از اطلاعات مرکز آمار ایران است، تورم بخش‌های مختلف تولیدی کشور در سال گذشته را می‌توانید مشاهده کنید.بر این اساس معدن با 17.3 درصد تورم، در صدر تورم بخش تولید بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند