موضوعات داغ:
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

نحوه فعال‌سازی رمز پویا در بانک‌های مختلف چگونه است؟

نحوه فعال‌سازی رمز پویا در بانک‌های مختلف چگونه است؟

اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‌ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ‌ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، یکی از گزینه‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف بوده که دانلود این اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‌ﻫﺎ و آموزش نحوه فعال‌سازی آنها به تفکیک هر بانک در این گزارش قابل دسترس است.

به منظور ارتقای امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت‌های غیرمجاز از کارت‌های بانکی در تراکنش‌های اینترنتی قرار است به زودی رمز دوم اینترنتی ایستای کارت‌های بانکی از سوی بانک‌ها غیرفعال و رمز دوم پویا (یکبار مصرف) فعال و جایگزین آن شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، افراد باید هرچه سریع‌تر از طریق بانک‌های مربوطه اقدام به فعال‌سازی رمز دوم پویا (یکبار مصرف) کنند. اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‌ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ‌ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، یکی از گزینه‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف بوده که دانلود این اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‌ﻫﺎ و آموزش نحوه فعال‌سازی آنها به تفکیک هر بانک در این گزارش قابل دسترس است.

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک ملی / اپلیکیشن ۶۰

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک صادرات ایران / اپلیکیشن ریما

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک ملت / اپلیکیشن رمزنگار

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک سپه / اپلیکیشن رمزساز سپه

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک تجارت / اپلیکیشن تولید رمز یک‌بار مصرف همراز

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک اقتصاد نوین / اپلیکیشن رمزساز ارس

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک رفاه کارگران / اپلیکیشن رمزساز رفاه

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک ایران زمین / اپلیکیشن رمزساز بانک ایران‌زمین

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک پارسیان / اپلیکیشن پارسیان من

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک کشاورزی / اپلیکیشن ریما

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک مسکن / نرم‌افزار رمزنما

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک پاسارگاد / همراه بانک پاسارگاد

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک سامان / اپلیکیشن رمزینه

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویایبانک شهر / اپلیکیشن رمز نت

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک آینده / اپلیکیشن رمز یک‌بار مصرف ریما

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک توسعه تعاون / همراه‌بانک توسعه تعاون

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک سینا / اپلیکیشن رمزساز بانک سینا

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای پست بانک ایران / برنامک رمزساز

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک قرض الحسنه رسالت / موبایل‌بانک قرض الحسنه رسالت

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک گردشگری / موبایل‌بانک گردشگری

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک سرمایه / برنامک رمزساز سرمایه

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک دی / اپلیکیشن ارس

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک صنعت و معدن / برنامک رمزساز صنعت و معدن

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای موسسه اعتباری ملل / سامانه پویانگار ملل (فام)

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای موسسه اعتباری نور / اپلیکیشن ریما

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک قرض الحسنه مهر ایران / اپلیکیشن رمزساز ارس

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک قوامین / نرم‌افزار جی‌بی رمز

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک انصار / اپلیکیشن رمزساز ارس

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک حکمت ایرانیان / اپلیکیشن ارس

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای بانک خاورمیانه / اپلیکیشن رمز پویای خاورمیانه

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای موسسه اعتباری کوثر / همراه‌بانک موسسه اعتباری کوثر

لینک دانلود اپلیکیشن‌ رمز دوم پویای موسسه اعتباری توسعه / اپلیکیشن تولید رمز یک‌بار مصرف توسعه

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند