تجارت‌نیوز برررسی کرد:

نرخ بهره در کشورهای خاورمیانه چقدر است؟

نرخ بهره در کشورهای خاورمیانه چقدر است؟

تعیین غیراصولی نرخ بهره تبعات بسیار بدی بر اقتصاد کشورها دارد؛ از این رو، هدف‌گذاری نرخ بهره از مسائل مهم سیاستگذاران پولی محسوب می‌شود. در میان کشورهای خاورمیانه ایران بالاترین نرخ بهره را دارد.

نرخ بهره هزینه‌ای است که وام‌گیرنده در ازای دریافت وام می‌پردازد. نرخ بهره از این طریق به اقتصاد کشورها کمک می‌کند تا مردم را تشویق به قرض گرفتن، وام دادن و خرج کردن کند. هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد، خدمات وام‌گیری هم گران‌تر می‌شود. نظارت بانک‌های مرکزی و دولت‌ها بر نرخ بهره بانکی، با هدف افزایش اشتغال، ثبات قیمت‌ها، مهار تورم و دستیابی به سطح مناسبی از رشد اقتصادی انجام می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک‌های مرکزی کشورها عمدتا با هدف کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را بالا می‌برند تا تمایل مردم برای پس‌انداز را افزایش دهند. تعیین غیراصولی نرخ بهره تبعات بسیار بدی بر اقتصاد کشورها دارد؛ از این رو، هدف‌گذاری نرخ تورم از مسائل مهم سیاستگذاران پولی محسوب می‎شود.

نرخ بهره واقعی از تفاوت میان نرخ تورم و نرخ بهره اسمی به دست می‌آید. جدول زیر نرخ بهره در برخی از کشورهای خاورمیانه را نشان می‌دهد.

رتبهکشورنرخ بهرهنرخ تورم 
1ایران1815.3
2مصر17.7513.5
3سوریه1027.10
4قطر50.2
5کویت2.72.5
6عمان2.12.5
7عربستان22.1
8امارات1.74.17
9اسرائیل0.11.4

 

*منبع: statista

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند