تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

خروج ۲ میلیون نفر از بازار کار / نرخ مشارکت اقتصادی ۳٫۷ درصد کاهش یافت

خروج ۲ میلیون نفر از بازار کار / نرخ مشارکت اقتصادی ۳٫۷ درصد کاهش یافت

در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود دو میلیون نفر از بازار کار خارج و از جمعیت فعال کشور کاسته شده که از این میزان، حدود ۵۰۰ هزار نفر افراد بیکار و ۱٫۵ میلیون نفر دیگر شاغل بوده‌اند.

۱٫۵ میلیون نفر از افراد شاغل بازار کار را ترک کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به فصل قبل با کاهش ۰٫۸ درصدی در سطح ۹٫۸ درصد قرار گرفته است.

نرخ بیکاری در بهار امسال در حالی کاهش یافته که از سوی دیگر از تعداد افراد شاغل نیز کاسته شده و نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴٫۷ درصد در بهار سال گذشته به ۴۱ درصد در بهار امسال رسیده و افت ۳٫۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود دو میلیون نفر از بازار کار خارج و از جمعیت فعال کشور کاسته شده که از این میزان، حدود ۵۰۰ هزار نفر افراد بیکار و ۱٫۵ میلیون نفر دیگر شاغل بوده‌اند.

بر اساس اطلاعیه مرکز آمار، در بهار امسال نرخ بیکاری به ۹٫۸ درصد رسید که نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ معادل ۱٫۱ درصد کاهش داشته است. در بهار امسال جمعیت بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر به حدود ۲٫۵ میلیون نفر رسید که نشان از کاهش ۲۸۳ هزار نفر از افراد بیکار نسبت به فصل قبل دارد.

همچنین آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در شهرها بیشتر از مناطق روستایی بوده، به طوری که نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با کاهش ۱٫۵ درصدی به ۱۰٫۷ درصد رسیده و از سوی دیگر نرخ بیکاری در مناطق روستایی در دوره مذکور به ۷٫۴ درصد رسیده است.

کاهش شکاف بیکاری بین زنان و مردان

آمار وضعیت جمعیت بیکاری (۱۵ ساله و بیشتر) نشان می‌دهد نرخ بیکاری مردان در بهار امسال نسبت به فصل قبل کاهش داشته و از ۹٫۲ درصد به ۹ درصد رسیده، از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان نیز در این فصل به ۱۳٫۷ درصد رسیده که نسبت به فصل قبل ۳٫۵ درصد کاهش داشته است.

بررسی نشان می‌هد شکاف نرخ بیکاری در میان زنان و مردان که در زمستان سال گذشته معادل هشت درصد بود در بهار امسال به ۴٫۷ درصد کاهش یافته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند