موضوعات داغ:

نرخ تورم تولیدکننده کل بخش معدن ٣٠,٨ می‌­باشد

نرخ تورم تولیدکننده کل بخش معدن ٣٠,٨ می‌­باشد

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان سال ١٣٩٧ به عدد ٣٢۴,٧ رسیدکه نسبت به شاخص فصل قبل (٢٨٨.٨)، ١٢.۴ و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٢.٠)، ۴۶.٢ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به میانگین دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) ٣٠,٨ می­باشد که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٧، (٢٢.٠درصد)، افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در فصل مورد بررسی بخش استخراج کانه­های فلزی بیش­ترین تاثیر را بر افزایش ١٢,۴ درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده در بخش استخراج کانه‌های فلزی با ١٣,۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٣٠١.٠ به عدد ٣۴١.٢ رسید. این افزایش بیش­تر تحت تاثیر افزایش ١٧.١ درصدی فعالیت‌ استخراج سنگ­‌های آهنی به وجود آمده است.

شاخص قیمت تولیدکننده در فصل تابستان ١٣٩٧ در فعالیت استخراج سنگ­‌های آهنی به رقم ۴۵۶,٧ رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ١٧.١ درصد افزایش نشان داده است، این در حالی است که شاخص قیمت در بخش مورد بررسی در فصل بهار ١٣٩٧ رقم ٣٩٠.١ بوده و نسبت به فصل قبل از آن ٢١.٠ درصد افزایش یافته بود.

افزایش شاخص قیمت فعالیت استخراج سنگ­های آهنی در فصل تابستان ١٣٩٧ به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره آهن می­باشد.

تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیت­ها، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن نداشته است.

 

منبع: ایلنا

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند