تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

رشد روزانه نقدینگی در آذر ماه نصف شد

رشد روزانه نقدینگی در آذر ماه نصف شد

هرچند که در آذر ماه امسال میزان رشد نقدینگی نسبت به آذر ماه سال گذشته شتاب بیشتری گرفته اما میزان رشد نقدینگی آذر ماه امسال نسبت به آبان ماه امسال کاهش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه طیق کارنامه نقدینگی آبان ماه سال جاری روزانه ببش از هزار میلیارد تومان به این شاخص اضافه شده بود، اما در آذر ماه این مقدار تقریبا به نصف رسیده و روزانه 58.8 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شد.

در حالی که آذر ماه سال گذشته نقدینگی کشور 22 درصد رشد داشت، آذر ماه امسال این میزان رشد به 22.1 درصد افزایش یافت.

حجم کل نقدینگی در آذر ماه سال جاری اعم از پول و شبه‌پول، هزار و 764 هزار میلیارد تومان است. این رقم نسبت به آذر ماه سال گذشته 319 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. نقدینگی در آذر ماه سال 1396 معادل هزار و 445 هزار میلیارد تومان بود.

آن طور که بانک مرکزی گزارش داده، سهم شبه‌پول در نقدینگی آذر ماه سال جاری هزار و 519 هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان نسبت به آذر ماه سال گذشته با چهار درصد افت رشد 19.5 درصدی را تجربه کرده است.

حجم پول در مقایسه نقطه به نقطه آذر ماه امسال نسبت به سال گذشته 244 هزار میلیارد تومان (معادل 41 درصد) افزایش داشته است.

همچنین نقدینگی از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا آذر ماه همانند 9 ماهه سال 1396 رشد 15.3 درصدی را تجربه کرده و فقط در سهم رشد پول و شبه‌پول اختلافی مشاهده می‌شود.

اگر چه میانگین رشد پول در 9 ماهه سال گذشته 6.4 درصد بوده، اما در 9 ماهه سال جاری با حدود 15 درصد رشد به 25.7 درصد رسیده است.

اما سرعت رشد شبه‌پول در 9 ماهه امسال نسبت به 9 ماهه سال گذشته کاهش یافته است. میانگین رشد شبه پول در 9 ماهه سال 1396 معادل 16.6 درصد بوده که در 9 ماهه امسال با حدود سه درصد کاهش، 13.7 درصد رشد کرده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند