اکسکوینو

نگاهی به میزان تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن

تجارت نیوز

پرداخت تسهیلات طی 5 ماهه امسال به بخش صنعت و معدن با افزایش ۸.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۷ به بخش صنعت و معدن با افزایش ۸.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمار در بخش بازرگانی نیز ۳۲.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که رشدی برابر با ۷.۲ درصد را نشان می‌دهد.

سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب ۲۸.۲ و ۱۳.۳ درصد بوده است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه اول سال جاری مبلغ ۱۴۸.۴ هزار میلیارد تومان) معادل ۶۱.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱.۲ درصد افزایش داشته است.

تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن مبلغ ۵۷ هزار میلیارد تومان معادل ۸۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی به این بخش است.

 

منبع: میزان

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند