هوای تهران امروز پاک شد

هوای تهران امروز پاک شد

بر اساس گزارش مرکز پایش آلودگی هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ امروز جمعه (۳ بهمن ماه) در وضعیت قابل قبول بود و سپس با میانگین ۵۰ در شرایط پاک قرار داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس داده‌های ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران در ٢۴ ساعت گذشته پارامتر «منواکسید کربن» با عدد میانگین ٢۴، «دی اکسید گوگرد» با عدد ١٣، «ازن» ١۶، «دی‌اکسید نیتروژن» ۴۵ ، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون ۲۹ و در شرایط پاک قرار داشته اند.

بر اساس این گزارش تنها میانگین ٢۴ ساعت گذشته پارامتر ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با عدد ۵٢ در شرایط قابل قبول قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، این گزارش می‌افزاید هوای تهران در بیشتر ساعات گذشته در شرایط پاک قرار داشته است.

منبع: ایسنا 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند