واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه بندرعباس به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه بندرعباس به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل پالایشگاه نفت بندرعباس از راه‌اندازی واحد بازیافت گوگرد طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت این پالایشگاه در آینده نزدیک خبر داد.

هاشم نامور گفت: واحد بازیافت گوگرد با ظرفیت ١٢٠ تن در روز یکی از واحدهای مهم طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه بندرعباس است که عملیات اجرایی آن تقریبا به اتمام رسیده و پیش‌بینی می‌کنیم این واحد نهایتا تا پایان آذرماه راه‌اندازی شود.

ب گزارش تارت‌نیوز، وی با اشاره به این که با راه‌اندازی واحد تصفیه هیدروژنی نفت ‎گاز از دو هفته پیش میزان گوگرد نفت ‎گاز تولیدی پالایشگاه از 10 هزار میلی‌‌گرم به کمتر از 50 میلی‌گرم کاهش یافته است، افزود: گوگرد استحصال شده از فرآورده‌های تولیدی به منظور حذف آثار مخرب زیست‌محیطی ذرات گوگرد در هوا و با هدف کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به عنوان خوراک به واحد گرانول‌سازی می‌رود.

نامور با تاکید بر این که با راه‌اندازی واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز، میزان گوگرد استحصال شده در پالایشگاه از روزانه حدود 120 تن به روزانه 250 تن افزایش یافته است، گفت: با راه‌اندازی واحد بازیافت گوگرد تا پایان آذرماه، میزان گوگرد تولیدی در پالایشگاه نفت بندرعباس به روزانه 250 تن افزایش خواهد یافت.

در شرکت پالایش نفت بندرعباس روزانه حدود 130 تن گوگرد تولید می‌شود که با اضافه شدن واحد بازیافت گوگرد جدید در پروژه ملی افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین و گازوئیل پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت تولید روزانه 120 تن گوگرد، مجموع گوگرد تولیدی در این پالایشگاه به 250 تن در روز می‌رسد. در فرآیند گرانوله کردن، گوگرد مذاب به دانه‌های گرانول با دانه‌بندی مشخص تبدیل می‌شود.

طرح افزایش ظرفیت تولید بنزین و بهبود کیفیت فرآورده‌های تولیدی از جمله طرح‌های مهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است که با هدف افزایش ظرفیت تولید بنزین و ارتقای کیفیت و کمیت فرآورده‌های نفتی و حفظ و صیانت از محیط زیست اجرا شده و به موجب آن، کیفیت بنزین تولیدی بر اساس استاندارد یورو 5 و نفت‎گاز تولیدی نیز بر اساس استاندارد یورو 4 خواهد بود.

در این طرح، احداث واحدهای مهمی نظیر تصفیه نفتای سبک و سنگین، تبدیل کاتالیستی، ایزومریزاسیون، تصفیه هیدروژنی نفت‌گاز، تصفیه گاز با آمین، تصفیه آب‌های ترش، بازیافت و جامدسازی گوگرد، مخازن جدید و همچنین واحدهای جدید آب، برق و بخار از جمله واحدهای تولید برق، بخار، آب‌شیرین کن، واحد آب گردشی خنک‌کننده، ازت، هوا، سوخت و … در نظر گرفته شده است.

واحد بنزین‌سازی این پروژه شامل سه ﺑﺨﺶ اصلی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺘﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ، اﮐﺘﺎن‌اﻓﺰا و اﺣﯿﺎی ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ است که ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و راه‌اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ نفتا (NHT) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ‌ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮراک ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺰﯾﻦ‌ﺳﺎزی، در ﺑﻬﻤﻦ 95 ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری شد و از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1396 بخش‌های اکتان‌افزا (OCT) و احیا نیز در سرویس قرار گرفتند و در ادامه، تجهیزات واحد Utility از جمله آب شیرین‌کن‌ها، برج‌های خنک‌کننده و مخازن ذخیره طرح در سرویس قرار گرفت.

با راه‌اندازی واحد بنزین‌سازی طرح، روزانه 4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻮرو 5 به تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس افزوده شد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ فرآورده ﺑﻨﺰﯾﻦ این ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 12,5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در روز افزایش یافت.

در ادامه تکمیل و راه‌اندازی واحدهای این پروژه، بخش ﺗﺼﻔﯿﻪ هیدروژنی ﻧﻔﺘﺎی سبک (LNHT) واحد ایزومریزاسیون نیز در پایان اسفند سال 96 تکمیل شد که همراه با واحدهای بنزین‌سازی با حضور رئیس‌جمهور در اسفند سال 96 به طور رسمی به بهره‌برداری رسیدند.

واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت 50 هزار بشکه در روز که از نظر ظرفیت اسمی بزرگ‌ترین واحد پالایشگاه است به بهره‌برداری رسید و ظرفیت تولید نفت‎گاز مرغوب این پالایشگاه به حدود 15 میلیون لیتر در روز رسید.

 

منبع: شانا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند