تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

وام فوری بانک صادرات با سود ۶ درصد

وام فوری بانک صادرات با سود ۶ درصد

مشتریان بانک صادرات می‌توانند سه روزه(۷۲ ساعته) بدون ضامن وام با نرخ سود شش درصد بگیرند. متقاضیان برای گرفتن وام باید در بانک سپرده‌گذاری کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، متقاضیان دریافت وام فوری با سپرده‌گذاری سه ساله در بانک صادرات می‌توانند معادل ۸۰ درصد مبلغ سپرده خود را با سود شش درصد وام بگیرند.

فرد متقاضی می‌تواند با افتتاح حساب کوتاه‌مدت در طرح ۶۷ در بازه زمانی سه سال هفت درصد سود سپرده دریافت کند. اگر چه بانک صادرات مدعی این است که این وام بدون ضامن پرداخت می‌کند اما در واقع سپرده متقاضی را به عنوان ضمانت در بانک نگهداری می‌کند.

اپراتور تلفنی بانک صادرات به تجارت‌نیوز می‌گوید: تا پایان امسال بانک ما هیچ وامی پرداخت نمی‌کند. اما متقاضیان دریافت وام می‌توانند در طرح ۶۲ در بازه زمانی حداکثر ۷۲ ساعت وام با سود شش درصد دریافت کنند.

بانک پس از گذشت ۷۲ از افتتاح حساب نیز ۸۰ درصد مبلغ سپرده را با سود شش درصد به مشتری پرداخت می‌کند. سپرده متقاضی تا زمان تسویه کامل تسهیلات بلوکه می‌شود، فرد اجازه برداشت ازحساب را ندارد.

حداقل تسهیلات دریافتی در این طرح پنج میلیون و سقف تسهیلات طرح ۶۷ بانک صادرات ۲۰۰ میلیون تومان تعیین‌شده است که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری متغیر است.

تعداد اقساط بازپرداخت وام این طرح ۳۶ ماه یا همان سه ساله است. مبلغ سپرده به عنوان وثیقه نزد بانک مسدود می‌شود، نیازی به معرفی ضامن و ارائه چک نیست.

برای مثال متقاضی می‌تواند با سپرده‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی در طرح ۶۷ بانک صادرات، ماهانه ۵۷۵ هزار تومان و در پایان سال ۷ میلیون تومان سود دریافت می‌کند.

همچنین با دریافت ۸۰ درصد از سپرده برای وام یعنی ۸۰ میلیون تومانی دریافت کند. همچنین باید ماهانه سه میلیون و ۴۲ هزار تومان، در مجموع ۱۰۹ میلیون و ۵۱۸ هزارتومان برای بازپرداخت وام قسط بدهد.

به نظر می‌رسد که سپرده‌گذاری و دریافت وام در شرایطی که متقاضی به تمام پول خود نیاز نداشته می‌تواند سودآور باشد.

آخرین اخبار وام بانکی را در صفحه بانک و بیمه تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند