واکاوی سود و زیان صنعت بیمه در یک دهه

واکاوی سود و زیان صنعت بیمه در یک دهه

بررسی کارنامه صنعت بیمه طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در تمام این سال‌ها میزان حق بیمه تولیدی چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی بیشتر از میزان پرداخت خسارت بوده است.

فریبا تاجدینی: طی یک دهه اخیر شاهد توسعه رقابت در بخش بازار بیمه بوده‌ایم. بیمه‌های غیر دولتی چقدر توانسته‌اند بازار بیمه را به خود اختصاص دهند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای خام بیمه مرکزی ایران صنعت بیمه طی ۱۰ سال گذشته با رشد ۷۲۸ درصدی میزان بیمه تولیدی همراه بوده است. کل حق بیمه تولیدی توسط بخش‌های مختلف صنعت بیمه از ۳٫۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ با ۷۲۸ درصد افزایش به ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

حق بیمه تولیدی توسط بخش دولتی با ۳۰۴ درصد افزایش از ۲٫۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

در بخش غیردولتی حق بیمه تولیدی از ۷۴۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ با رشد قابل توجه ۲۲۰۰ درصدی به ۱۷٫۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این روند نشان دهنده رشد صنعت بیمه در بخش غیردولتی و کاهش انحصار در بازار بیمه طی ۱۰ سال گذشته است.

خسارت‌های پرداختی توسط بیمه در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸٫۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۳٫۷ درصد آن توسط بیمه بخش دولتی و ۵۶ درصد آن توسط بیمه‌های بخش خصوصی پرداخت شده است.

در کنار افزایش ۷۲۸ درصدی بیمه ایجاد شده طی ۱۰ سال گذشته، میزان خسارت پرداخت شده توسط بخش‌های دولتی و غیر دولتی صنعت بیمه نیز در دوره مذکور ۷۸۲ درصد افزایش یافته است.

خسارت پرداختی توسط بخش دولتی صنعت بیمه با ۳۵۷ درصد افزایش از ۱٫۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به هشت هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ خسارت‌های پرداختی توسط بخش غیردولتی صنعت بیمه با رشدی بیشتر از بخش دولتی با سه هزار درصد افزایش از ۳۲۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ میزان خسارت‌های پرداختی توسط بخش غیردولتی صنعت بیمه رشدی بیشتر از حق بیمه تولیدی توسط این بخش داشته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند