واکنش به یک خبر

واکنش به یک خبر

مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال درباره یک خبر توضیحاتی را مطرح کرد.

وی در جوابیه‌ای برای تجارت‌نیوز عنوان کرده است:

روز دوشنبه 18/4/ 1397 خبری با عنوان « جنجال مزایده 26 هزار تُن چای تاریخ مصرف گذشته» با کد 272823 از سوی پایگاه خبری تجارت‌نیوز منتشر شد که در آن برخی اظهارات اینجانب یا حذف شد یا به طور نادرست و خلاف واقع منعکس گردید که متناسب با هریک از بندها، اصلاحیه ای به شرح ذیل مطرح می‌گردد.

1-  جمله: « موضوع مزایده گذاشتن 26500 تن چای سنواتی شمال صحت ندارد و طی تماس با بانک ملی، این موضوع تکذیب شد.» از خبر حذف گردیده که می‌بایست پیش از جمله «مزایده چای سنواتی مورد توافق کمیسیون مربوطه در سازمان چای کشور قرار نگرفته است» منظور می‌گردید.

2-  اینجانب توضیح دادم که باید کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، وزارت اطلاعات، استاندارد، گمرک و سازمان چای کشور بر فرایند برگزاری مزایده نظارت کنند نه اینکه مزایده باید با اطلاع و موافقت سازمان چای انجام گیرد.« موضوع در بند 3 مصوبه هیات وزیران مورخ 19/4/1395 به شماره 44122/ ت، 52573 ه». ضمنا در مصوبه سازمان غذا و دارو مورخ 6/4/1394 به شماره 45409/655 نیز اشاره شده که صادرات این محصول باید تحت نظارت سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به دلیل غیرقابل شُرب بودن باید به کشورهای غیرهمسایه و کشورهای که به ایران صادرات چای ندارند، انجام گیرد.

3-  اینجانب در پاسخ به این پرسش که آیا خریدار سند لازم را برای صادرات چای 26 هزار 500 تنی جهت مصارف صنعتی ارائه کرده یا خیر؛ گفتم که «از 3 هزار تن چای به مزایده گذاشته شده، خریدار تاکنون فقط اسناد صادرات نیمی از آن را (حدود 1500) را تحویل مقامات ذی‌صلاح داده است و مابقی در دست پیگیری است؛ نه اینکه خریدار ادله و گواهی لازم جهت صادرات چای سنواتی در اختیار ندارد.»

4-  منظور او در جمله «او می‌افزاید: مامنکر برخی تخلفات و سو استفاده‌ها در حوزه چای نیستیم. ممکن است عده‌ای چای سنواتی را در قالب چای کیسه‌ای طعم‌دار روانه قفسه فروشگاه‌ها کنند.»این جمله به صورت سوالی از سوی جناب آقای دکتر سلاح‌ورزی (نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران» مطرح شده است که این جمله به نادرست به اینجانب نسبت داده شده است. اما در رابطه با اینکه نظر سندیکا درباره چای سنواتی چیست؟ توضیح دادم که « نظر سندیکا این است که برای یک بار دولت تکلیف چای سنواتی را روشن کند و در این  مورد هم کتبا به دولت نامه نوشته‌ایم و خواستار امحا چای سنواتی هستیم و دلیل آن را هم عرض نمودیم.»

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند