پاکستان خط کشتیرانی به مقصد ایران ایجاد می‎کند

پاکستان خط کشتیرانی به مقصد ایران ایجاد می‎کند

پاکستان با هدف تقویت ارتباطات منطقه‌ای و خدمات‌رسانی بیشتر به شهروندان در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد خدمات کشتیرانی از بندر کراچی به مقصد ایران، دوبی و عمان است.

به گفته میرحاصل خام بیزنجو، وزیر کشتیرانی پاکستان، پیش نویس سیاست خدمات کشتیرانی پاکستان در نشست آینده کابینه برای تصویب مطرح خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: در این پیش‌نویس سیاستگذاری، ما امتیازات متنوعی پیش‌بینی کرده‌ایم که از جمله شامل معافیت مالیاتی و تعرفه‌ای برای خدمات کشتیرانی و خرید کشتی برای ایجاد خدمات کشتیرانی در کشور است.

وی افزود، ابتدا قرار است خطوط کشتیرانی از کراچی به مقصد ایران، دوبی و عمان ایجاد شود.

وی افزود، همچنین وزارت خدمات کشتیرانی پیشنهاد کرده که به منظور جذب سرمایه‌گذاران به بخش خدمات کشتیرانی و کشتی های تفریحی، در 4 تا 5 سال نخست هیچ هزینه‌ای بندری از این کشتی‌ها گرفته نخواهد شد.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند