پایان عرضه اولیه «پیزد» / میزان مشارکت از مرز ۳ میلیون نفر گذشت

پایان عرضه اولیه «پیزد» / میزان مشارکت از مرز ۳ میلیون نفر گذشت

عرضه اولیه «پیزد» در حالی به پایان رسید که به هر کد بورسی حداکثر ۱۴ سهم معادل ۵۷ هزار تومان تعلق گرفت. همچنین رکورد مشارکت نیز در این عرضه اولیه شکسته شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در پایان عرضه اولیه نماد «پیزد» به هر متقاضی حداکثر ۱۴ سهم در سقف قیمتی ۴۰۳۵۳ ریالی تخصیص داده شد که معادل ۵۷ هزار تومان بود. در این عرضه اولیه که چهارمین عرضه از ابتدای سال جاری بود، بیش از ۳ میلیون و ۷۲ هزار نفر مشارکت کردند که بیش از هفتصد هزار نفر از میزان مشارکت عرضه اولیه قبلی بیشتر بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند