پرداخت بیمه به رانندگان خسارت‌دیده الزامی شد

پوشش‌های متنوع بیمه بدنه خودرو در دو گروه پوشش‌های اصلی و الحاقی

با نظر اکثریت قضات هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، راننده حادثه دیده، استحقاق دریافت ۵۰درصد خسارت دیات وارده را دارد و شرکت بیمه مکلف است خسارت وارده را به قیمت یوم‌الاداء تأدیه کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، جلسه هیات عمومی در ارتباط با پرونده الزام بیمه به پرداخت خسارت وارده به راننده حادثه‌دیده به قیمت یوم‌الاداء، (اعمال بیمه شخص ثالث در مورد راننده، همچون سرنشین بیمه شخص ثالث) با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی‌مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در این پرونده اصراری حقوقی، یک خودروی پراید با یک نفر شتر تصادف کرده است، راننده خودرو و ساربان شتر هر یک به میزان ۵۰ درصد مقصر شناخته می‌شوند، راننده مصدوم و مسبب حادثه اعلام کرده، شرکت بیمه برابر مفاد بیمه‌نامه به تعهد خود عمل نکرده و مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان از دیه را پرداخت و الباقی را پرداخت نکرده است، در همین راستا وی، دادخواستی به منظور صدور حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت الباقی غرامات و دیه به نرخ یوم‌الاداء، ارائه می‌کند.

دادگاه حقوقی زرند با لحاظ ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۹۵، مقرر کرد دیه و خسارت بدنی تعلق گرفته صرفاً به شخص ثالث به قیمت یوم‌الاداء پرداخت می‌شود و این موضوع مشمول راننده مسبب حادثه نمی‌شود و مسبب حادثه تابع قرارداد خصوصی بیمه و ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد، رأی به بی‌حقی خواهان صادر کرده، پس از فرجام خواهی و نقض رأی و ارجاع به شعبه هم عرض، شعبه سوم دادگاه عمومی زرند نیز به استناد بند “ت” ماده یک قانون بیمه اجباری و ماده ۳ همان قانون به رأی قبلی اصرار کرده است و اعلام داشته جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه، عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است، این در حالی است که شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور رأی بر الزام شرکت بیمه به دیه متعلقه به قیمت یوم‌الاداء صادر کرده است و به لحاظ اصراری شدن در در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح شد.

این پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و قضات پیرامون این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداختند که آیا جبران خسارت وارده به راننده حادثه دیده، عنوان دیه دارد یا خیر و آیا دیه تعلق گرفته به شخص ثالث به قیمت یوم‌الاداء مشمول راننده حادثه دیده می‌شود یا خیر؟

به موجب رأی اکثریت قاطع هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به بند “ب” ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۳۰ دایر به تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اعمال بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث و نیز رأی وحدت رویه ۷۸۱- ۹۸.۶.۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۱۳ قانون بیمه شرکت بیمه مکلف است دیه خسارت وارده را به قیمت یوم‌الاداء تأدیه کند.

از مجموع ۶۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی ۵۷ نفر رأی شعبه چهل و سوم را صائب دانستند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند