پروانه تاسیس اولین انجمن قطعه‌سازان همگن خودروی استان تهران صادر شد

پروانه تاسیس اولین انجمن قطعه‌سازان همگن خودروی استان تهران صادر شد

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران، توانست پروانه تاسیس خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دریافت کند.

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران در حال حاضر با یازده عضو هیات‌مدیره و بیش از دویست عضو قطعه‌ساز واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو، خیابان زامیاد، خیابان گلها، پلاک 20 و واحدهای اداری آن آماده ارائه خدمات به قطعه‌سازان خودروی استان تهران است.

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران که فعالیت خود را با حضور بیش از دویست قطعه‌ساز خودرویی استان تهران آغاز کرده است، توانست پروانه تاسیس خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دریافت کند که در متن آن آمده است:

“به موجب این پروانه اجازه داده می‌شود به استناد مصوبه شماره ۱/۱۲/۱۶۶۸۰ به تاریخ 12/۱۰/1377 شورای عالی اداری کشور و آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۵۴۷/۲۰۱۵/۱۷۰۹۲ به تاریخ 9/۴/1378 کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت و تایید کمیسیون اصلی تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو تهران در چارچوب وظایف مقرر در اساسنامه انجمن مذکور تاسیس و ثبت رسمی گردد.”

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران در حال حاضر با یازده عضو هیات‌مدیره و بیش از دویست عضو قطعه ساز واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو، خیابان زامیاد، خیابان گلها، پلاک 20 و واحدهای اداری آن آماده ارائه خدمات به قطعه‌سازان خودروی استان تهران می‌باشد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند