پست جدید حجتی در دولت

پست جدید حجتی در دولت

وزیر مستعفی جهاد کشاورزی به سمت «مشاور رئیس‌جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از قبول استعفای محمود حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی از سوی رئیس جمهور، روحانی او را به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد.

رئیس جمهور امروز دوشنبه با پذیرش استعفای محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، وی را به سمت «مشاور رئیس‌جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند