تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

بسط پول بانک مرکزی همچنان در اوج!

استقراض دولت از بانک مرکزی صفر شد

بانک مرکزی در سومین هفته دی ماه، با تزریق 113 هزار میلیارد تومان در بازار باز، بار دیگر رکورد جدیدی در بسط پول در این بازار بجا گذاشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی جدیدترین گزارش خود از عملیات اجرایی سیاست پولی را منتشر کرد و این گزارش حاکی از تداوم رکوردشکنی این بانک در تزریق پول در بازار باز و ادامه دخالت‌ها در بازار شبانه است.

بسط پول بانک مرکزی بار دیگر رکورد زد

عملیات بازار باز، سازوکاری را فراهم می‌کند که بانک‌ها اوراق خود را به بانک مرکزی عرضه کرده و در قبال آن، نقدینگی مورد نیاز خود را از این بانک دریافت کنند. بانک مرکزی نیز با توجه به سیاست‌های خود، بخشی از این درخواست‌ها را پذیرفته و منابع نقدی مورد نیاز بانک‌ها را تامین می‌کند.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، در هفته سوم دی‌ماه سال 1401 و در مرحله چهل و چهارم عملیات بازار باز، 23 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی، درخواست نقدینگی خود که ارزش آن در مجموع به بیش از 120 هزار میلیارد تومان می‌رسید را به بانک مرکزی ارسال کردند.

به این ترتیب بازار باز بار دیگر شاهد رکوردشکنی در بسط پول بود. به طوری که بانک مرکزی در این هفته به بیشتر از 113 هزار میلیارد تومان از این درخواست‌ها پاسخ مثبت داد و در راستای مدیریت پول در شبکه بانکی این مبلغ را به بازار باز تزریق کرد.

تداوم دست و دلبازی بانک مرکزی

با این تزریق پول 113 هزار میلیاردی، بانک مرکزی برای پنحمین هفته متوالی بیش از 100 هزار میلیارد تومان در بازار باز پول پاشی کرد. اتفاقی که در تاریخ عملیات بازار باز بانک مرکزی بی‌سابقه بوده و نشان از افزایش نیاز بانک‌ها به نقدینگی است.

نکته قابل توجه در حراج این هفته بانک مرکزی آن است که تزریق این پول به بازار باز در قالب توافق بازخرید یا ریپو با سررسید هفت روزه و حداقل نرخ 21 درصدی انجام شد. نرخی که با وجود افزایش چشمگیر پول پاشی در هفته‌های اخیر، در چهار ماه گذشته تقریبا ثابت بوده است.

از سوی دیگر با توجه به تزریق پول 108 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به بازار باز در هفته گذشته، این مبلغ در هفته سوم دی‌ماه به بانک مرکزی بازگشت تا خالص عملیات بانک مرکزی در این هفته حدود پنج هزار میلیارد تومان باشد.

هزار و 290 میلیارد تومان به بازار بین بانکی تزریق شد

یکی دیگر از از ابزارهای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی، دخالت در بازار بین بانکی است. بازاری که بانک‌ها نقدینگی مورد نیاز خود را از بانک‌های دیگر با سررسید بسیار کوتاه‌مدت و معمولا یک روزه تامین می‌کنند. با این وجود بانک مرکزی می‌تواند با دخالت در این بازار و عرضه منابع خود در آن، نرخ بهره بازار بین بانکی را کنترل کند.

در هفته منتهی به 19 دی‌ماه 1401، یک بانک به این طریق نقدینگی مورد نیاز خود را از بانک مرکزی تامین کرد و بانک مرکزی هزار و 290 میلیارد تومان پول به این بانک‌ها تزریق کرد. به این ترتیب، پول پاشی بانک مرکزی در بازار شبانه به بیشترین مقدار خود در یک ماه گذشته رسید.

گفتنی است که ارزش توافق بازخرید سررسید شده بانک مرکزی در بازار بین بانکی در طول این هفته به هزار و 610 میلیارد تومان رسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند