تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

عرضه به قوت خود باقی‌ است / روند نزولی ادامه دارد

عرضه به قوت خود باقی‌ است / روند نزولی ادامه دارد

در مرحله پیش گشایش بورس امروز عرضه در نمادهای شاخص‌ساز مانند شستا و خساپا زیاد است و احتمالا روند بورس امروز نیز منفی خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، عرضه در مرحله پیش گشایش بورس امروز عرضه در نمادهای شاخص‌ساز زیاد است و احتمالا روند بورس امروز نیز روندی نزولی دارد.

بازار سهام به منطقه حساسی رسیده است و شاخص کل باید حمایت شود اما برخی از کارشناسان ریزش بیشتر بورس را محتمل می‌دانند. از طرفی برخی از کارشناسان عقیده دارند بورس در این محدوده روند صعودی خود را آغاز خواهد کرد.

اما از طرفی تقاضا در نماد خودرو افزایش پیدا کرده است و احتمالا این نماد مانع از ریزش زیاد شاخص کل شود.

آخرین اخبار بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند