تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

چشم‌انداز بورس در دو هفته اول فروردین / پیشتازان سال جدید چه گروه‌هایی هستند؟

چشم‌انداز بورس در دو هفته اول فروردین / پیشتازان سال جدید چه گروه‌هایی هستند؟

در نظرسنجی فروردین ماه سال ۹۹، معادل ۸۰ درصد کارشناسان و معامله‌گران مشارکت کننده در نظرسنجی تجارت‌نیوز، بازار دو هفته آینده را مثبت پیش‌بینی کردند.

تجارت‌نیوز ابتدای هر هفته پیش‌بینی از وضعیت شاخص بورس و آینده سهم‌ها طی هفته جاری را منتشر می‌کند که این گزارش شامل دیدگاه تحلیلی کارشناسان خبره بورس و دیدگاه معامله‌گران بازار سرمایه تحت عنوان نظرسنجی بورسی است.

در نظرسنجی فروردین ماه سال ۹۹، ۸۰ درصد کارشناسان و معامله‌گران مشارکت کننده در نظرسنجی تجارت‌نیوز، بازار دو هفته آینده را مثبت پیش‌بینی کردند. سایر کارشناسان نیز با ۲۰ درصد روند آن را خنثی اعلام کردند.

همچنین کارشناسان و معامله‌گران گروه‌های بانکی و خودرویی را پیشتاز دو هفته پیش‌رو عنوان کردند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند