چین: ایران همچنان شریک تجاری مهم ما در آسیا است

چین: ایران همچنان شریک تجاری مهم ما در آسیا است

پکن تاکید کرد: به روابط تجاری‌اش با تهران، با وجود سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا، ادامه خواهد داد.

این مطلبی است که، وزارت بازرگانی چین با اعلام آن تصریح کرده: چین، همواره مخالفت خود را با سیاست تحریم‌های یک‌جانبه اعلام کرده است و قصد دارد براساس تعهدات بین المللی خود به همکاری‌های تجاری عادی اش با ایران ادامه دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، سخنگوی وزارت بازرگانی چین در همین زمینه تاکید کرده: ایران همچنان شریک تجاری مهم ما در آسیا باقی خواهد ماند. گائو فنگ، تصریح کرده: چین با هرگونه تحریم یک جانبه مخالف است و قصد دارد بدون نقض تعهدات بین المللی خود، روابط تجاری‌اش را با ایران ادامه دهد.

 

منبع: شبکه خبر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند