بررسی تجارت‌نیوز از کارنامه بانک تجارت در مرداد ماه 1398:

بانکی که کمتر از درآمدش، به مردم سود داد!

بانکی که کمتر از درآمدش، به مردم سود داد!

بانک تجارت در مرداد ماه امسال حدود ۱٫۴ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی بیش از ۱٫۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک تجارت تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک تجارت که با نماد بورسی «وتجارت» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد مرداد ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک تجارت در مرداد ماه سال جاری ۸۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. با تسویه ۸۵ هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان مرداد ماه امسال به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسید.

بانک تجارت حدود ۷۷ درصد از سپرده‌های خود را به پرداخت وام اختصاص می‌دهد، به طوری که از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان سپرده بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان آن به صورت وام به متقاضیان پرداخت می‌شود.

همچنین بانک تجارت در مرداد ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک تجارت در حالی که موفق شده ۲۹۱ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود ۲۸۷ هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک تجارت در پایان مرداد ماه امسال به ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک تجارت در مرداد ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک تجارت در مرداد ماه امسال حدود ۱٫۴ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی بیش از ۱٫۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک تجارت طی پنج ماه اخیر با ۴۵۷ میلیارد تومان زیان تنها از محل کسری سود پرداختی و دریافتی مواجه شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند