تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

کارنامه مالی دولت در نیمه نخست امسال چطور بود؟

کارنامه مالی دولت در نیمه نخست امسال چطور بود؟

عملکرد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان می‌دهد این نهادها طی شش ماهه نخست امسال بیش از ۸۶۹ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرده‌اند که که ۹۰ درصد آن ناشی از درآمدهایشان بوده است.

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۳۹۸ معادل ۱۲۷۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان درنظر گرفته شد که طی شش ماهه نخست امسال حدود ۶۸ درصد آن محقق شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، عملکرد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان می‌دهد این نهادها طی شش ماهه نخست امسال بیش از ۸۶۹ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرده‌اند که که ۹۰ درصد آن ناشی از درآمدهایشان بوده است.

جزییات مصارف دولت نشان می‌دهد هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیشتر از درآمدهای آن بوده است.

هزینه‌ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در شش ماهه نخست امسال ۸۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد آنها بوده است.

همچنین بر اساس این آمارها، شرکت‌های دولتی و بانک‌های وابسته به آن طی دوره مذکور بیش از دو هزار میلیارد میلیارد تومان مالیات پرداخته کرده‌اند که معادل ۲۵ درصد درآمدهایشان بوده است.

شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در شش ماهه نخست امسال حدود ۹ هزار میلیارد تومان ار بانک‌های داخلی و خارجی وام دریافت کرده‌اند و از سوی دیگر در همین دوره نیز حدود ۱٫۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت وام بانکی (داخلی و خارجی) داشته‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند