تجارت‌نیوز بررسی کرد:

بزرگترین بدهکار بانکی چقدر بدهی بانکی دارد؟

بزرگترین بدهکار بانکی چقدر بدهی بانکی دارد؟

مجموع بدهی‌‌های بانکی بخش دولتی (بخشی که بزرگ‌ترین بدهکاری را به سیستم بانکی دارد) در خرداد ماه سال 1397 با کاهش 2.1 درصدی نسبت به خرداد ماه سال 1396 به 61.4 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی (بانک‌ها و بانک مرکزی) در خرداد ماه سال 1397 با کاهش مواجه بوده است.

مجموع بدهی‌‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در خرداد ماه سال 1397 با کاهش 2.1 درصدی نسبت به خرداد ماه سال 1396 به 61.4 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در خرداد ماه سال جاری مجموع بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به خرداد ماه سال گذشته در حالی کاهش یافته که بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی با رشد 1.6 درصدی همراه بوده است.

جزئیات بیشتر مجموع بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی طی دو سال اخیر در اینفوگرافیک زیر قابل مشاهده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند