کاهش حجم خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن

تعداد ۱۰ میلیارد ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۸ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال در ۱۰ ماه گذشته در فرابورس معامله شده است که نشان از افت حجم و افزایش ارزش این اوراق نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در ۱۰ ماه گذشته نشان می دهد طی ۲۰۴ روز
کاهش حجم خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن

تعداد ۱۰ میلیارد ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۸ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال در ۱۰ ماه گذشته در فرابورس معامله شده است که نشان از افت حجم و افزایش ارزش این اوراق نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در ۱۰ ماه گذشته نشان می دهد طی ۲۰۴ روز معاملاتی تعداد ۶۸ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ورقه بهادار در ۵ میلیون و ۲۸۷ هزار نوبت به ارزش ۳۴۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد ۱۵ و ۳۷ درصدی حجم و دفعات و افزایش ۱۷ درصدی ارزش معاملات این بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
همچنین بازار اول فرابورس در این مدت تغییر مالکیت ۱۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۲۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷۴ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۱۵۲ و ۱۲۳درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افت ۴ درصدی حجم و رشد ۳۴ درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ است.
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز در ۱۰ ماه گذشته تعداد ۱۸۵ میلیون اوراق بدهی به ارزش ۱۷۸ هزار و ۶۸ میلیارد ریال معامله شده است که از رشد ۲۵ و ۲۰ درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت می‌کند.
به گزارش تسنیم،افزون بر این؛ بالغ بر ۱۲۶۶ میلیون ورقه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش ۱۲ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال و ۱۰ میلیارد و ۸۰ میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۸ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از رشد ۵۴ درصدی حجم و ۱۱۳درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش ۰٫۰۰۲ درصدی حجم و افزایش ۱۶ درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با ۱۰ ماه مشابه سال گذشته دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز