کشف فسیل 90 میلیون ساله

کشف فسیل 90 میلیون ساله

پسربچه‌ای ۱۰ ساله فسیل یک ماهی ۹۰ میلیون ساله را در نزدیکی دیری واقع در کلمبیا کشف کرده است.

یک پسربچه ۱۰ ساله به‌طور تصادفی فسیلی ۹۰ میلیون ساله نزدیکی دیری واقع در کلمبیا کشف کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، این فسیل به عصر کرتاسه تعلق دارد. در این عصر پستانداران بزرگی زندگی می کردند، اما همراه آنها گونه‌های ناشناخته ای نیز اعماق آبها می‌زیستند. یکی از این گونه‌های ناشناخته Lizard ماهی بوده است.

ماهی Lizard گونه‌ای با فک بزرگ است که Candelarhynchus padillai نامگذاری شده است. مطالعات نشان می‌دهد این ماهی در اعماق اقیانوس می‌زیسته است.

جالب آنکه محققان تا به حال این فسیل را در هیچ منطقه‌ای از آمریکای‌جنوبی کشف نکرده بودند. آنها پس از مطالعه فسیل تایید کردند این ماهی در عصر حاضر به طور کامل منسوخ شده است.

 

منبع: ساینس اگزماینز

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند