کنترل مضاعف بر فرآیند ساخت و ساز کلید خورد

کارگروه مسکن با هماهنگی معاونت مسکن و نظام مهندسی ساختمان امروز اولین جلسه خود را در وزارت راه و شهرسازی برای کنترل مضاعف بر فرایند ساخت و ساز در شهرها برگزار می‌کند.  پس از اینکه شهرداری تهران اعلام کرد، از امسال مالکان ساختمان‌ها برای گرفتن اجازه ساخت، باید نقشه نمای ساختمان را هم به شهرداری

کارگروه مسکن با هماهنگی معاونت مسکن و نظام مهندسی ساختمان امروز اولین جلسه خود را در وزارت راه و شهرسازی برای کنترل مضاعف بر فرایند ساخت و ساز در شهرها برگزار می‌کند.

 پس از اینکه شهرداری تهران اعلام کرد، از امسال مالکان ساختمان‌ها برای گرفتن اجازه ساخت، باید نقشه نمای ساختمان را هم به شهرداری ارائه کنند، کارگروه مسکن با هماهنگی معاونت مسکن و نظام مهندسی ساختمان جلساتی را برگزار تا بر فرایند ساخت و ساز در شهرها نظارت بیشتری صورت گیرد.

بنابراین گزارش،در دستور تازه شهرداری تهران اخذ مجوز و اجازه برای نمای ساختمانها برای ساختمان‌هایی اجرا می‌شود که مالکان آن‌ها از ابتدای سال 1393 تقاضای دریافت پروانه ساخت داده باشند.

این گزارش به نقل از یکی از اعضای کارگروه مسکن می افزاید: هدف از تشکیل جلسه امروز در وزارت راه و شهرسازی کنترل مضاعف بر فرایند ساخت و ساز ، ارتقاء کیفی در نمای ساختمان و ابعاد فنی ساخت و ساز است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند