یک چهارم واردات ایران خوراک دام است

یک چهارم واردات ایران خوراک دام است

ذرت دامی با کد تعرفه 10059010 بیش از 25 درصد از کل واردات وزنی ایران طی دو ماهه نخست امسال را شامل می‌شود. در این مدت بیش از 1.3 میلیون تن ذرت دامی به کشور وارد شده است.

ذرت دامی با کد تعرفه 10059010 بیش از 25 درصد از کل واردات وزنی ایران طی دو ماهه نخست امسال را شامل می‌شود. در این مدت بیش از 1.3 میلیون تن ذرت دامی به کشور وارد شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سهم 25 درصدی ذرت دامی از کل واردات دو ماهه نخست امسال بیشترین میزان سهم یک محصول از کل واردات طی این مدت است.

ارزش این میزان واردات 296 میلیون دلار است که از نظر ارزشی حدود پنج درصد از کل ارزش واردات دو ماهه نخست امسال را شامل می‌شود.

این میزان واردات در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن حدود سه و از نظر ارزش بیش از شش درصد رشد داشته است.

در دو ماهه نخست سال گذشته نیز سهم وزنی و ارزشی ذرت دامی از کل واردات دو ماهه نخست سال گذشته به ترتیب حدود 25 و بیش از چهار درصد بود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند