1 میلیارد و هشتاد و دو میلیون یورو ارز به فروش رفت

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۱۵ شهریور به یک میلیارد و هشتاد و دو میلیون یورو رسید.

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۱۵ شهریور به یک میلیارد و هشتاد و دو میلیون یورو رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۱۵ شهریور به یک میلیارد و هشت میلیون یورو رسید.

نرخ دیروز در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ۸۹۰۹ تومان بود.

نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس در صرافی‌ها و سامانه نیما است روز گذشته به ازاء هر یورو ۹۲۸۲ تومان شد.

 

منبع: پانا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند