اکسکوینو
مقیمی:

120 هزار خودروی معوق داریم

تجارت نیوز

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با بیان اینکه 120 هزار خودروی معوق داریم كه باید به دست مردم برسد، گفت: تحویل خودرو بر اساس زمان ثبت‌نام انجام می‌شود و اگر تغییری در روند تولید ما اتفاق نیفتد و افت نداشته باشیم قطعا تا اردیبهشت دیگر معوقه نخواهیم داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو درباره تعداد خودروهای معوق این خودروساز اظهار کرد: 120 هزار خودروی معوق داریم كه باید به دست مردم برسد. یكی از برنامه‌های ما به صفر رساندن معوقات است كه با افزایش شمارگان تولید بخش قابل توجهی از آن حل و فصل شده و در سه ماه گذشته بیش از 150 هزار خودرو تجاری‌سازی و به مردم تحویل شده است.

وی بیان کرد: در ماه آبان تولید تجاری یا خودروی كامل و بدون كسری قطعه داشتیم اما تولید كسری‌دار و ناقص نداشتیم. به این دلیل كه هدفگذاری این بود كه خودروهای ناقص و دارای كسری قطعه در كف كارخانه را جمع‌آوری و تكمیل و به مردم تحویل دهیم. اكنون به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم بگوییم دیگر خودروی كف كارخانه نداریم.

مقیمی در پاسخ به اینکه معوقات كی به صفر می‌رسد؟، گفت: تحویل خودرو بر اساس زمان ثبت‌نام انجام می‌شود و امیدواریم تا اردیبهشت سال آینده این معوقات به صفر برسد. اگر تغییری در روند تولید ما اتفاق نیفتد و افت نداشته باشیم قطعا تا اردیبهشت دیگر معوقه نخواهیم داشت.

منبع: روزنامه جام جم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند