اقتصاد جهان

زیان اقتصاد افغانستان از تحریم‌های آمریکا علیه ایران

قانونی که نفت را ۹۰ دلار می‌کند

پایان پادشاهی دلار؛ چه بر سر منبع قدرت آمریکا می‌آید؟

بررسی خرید گاز آمریکا توسط اتحادیه اروپا

با قوانین جدید کشتیرانی قیمت نفت به ۹۰ دلار می‌رسد

آسیب شرکت‌های آلمانی از مسدود کردن تحریم ایران