بانک و بیمه

دریافت وام خودرو برای خرید خودرو ایرانی

تصویب آیین‌نامه شرکتی در موسسات بیمه

اشتغال‌زایی، نتیجه اعطای تسهیلات بانک صنعت و معدن در طرح رونق تولید

سرمایه بانک مسکن ۸۵۰۰ میلیارد تومان شد

تسهیلات حمایتی بانک صنعت و معدن در طرح رونق تولید

معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

کارگران شاغل در خارج کشور بیمه می‌شوند

تامین مالی خرید هواپیمای ای‌تی‌آر توسط بانک صنعت و معدن