ویروس کرونا

ویروس کرونا

آخرین اخبار و آمار رسمی ویروس کرونا

برای رفتن به هر بخش رو آیکون‌های بالا کلیک کنید

آخرین آمار کرونا

آمار ایران

تاریخ بروزرسانی 1399/10/27 12:03:36
تا این لحظه تعداد 1,318,295 نفر مبتلا شده‌اند که از این تعداد، 1,107,011 نفر بهبود یافته و متاسفانه 56,621 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

آمار سراسر جهان

تاریخ بروزرسانی 1399/10/27 12:03:36
94,362,632 نفر
مجموع مبتلایان
67,394,795 نفر
مجموع بهبود یافتگان
2,019,015 نفر
مجموع جانباختگان

نمودار و آمار مرتبط به کرونا در ایران

نمودار مجموع مبتلایان در ایران

نمودار مجموع مبتلایان با پرونده فعال در ایران

نمودار مجموع جانباختگان در ایران

نمودار مبتلایان جدید روزانه در ایران

نمودار جانباختگان جدید روزانه در ایران

نقشه و جدول آمار مرتبط به کرونا در جهان

تا این لحظه، مردم 220 کشور در جهان درگیر بیماری کرونا شده‌اند.

برای نمایش آمار مبتلایان هر کشور، بر روی آن کشور در نقشه کلیک کنید.
کشور مجموع مبتلایان مبتلایان جدید مجموع جانباختگان جانباختگان جدید مجموع بهبودیافتگان وضعیت بحرانی
World 94,362,632 +78,484 2,019,015 +2,288 67,394,795 111,435
USA 24,102,429 0 401,856 0 14,228,969 28,937
India 10,543,659 0 152,130 0 10,179,715 8,944
Brazil 8,394,253 0 208,291 0 7,361,379 8,318
Russia 3,544,623 +24,092 65,085 +590 2,936,991 2,300
UK 3,316,019 0 87,295 0 1,503,654 3,672
France 2,872,941 0 69,949 0 208,071 2,740
Turkey 2,373,115 0 23,664 0 2,246,047 2,311
Italy 2,352,423 0 81,325 0 1,713,030 2,522
Spain 2,252,164 0 53,314 0 0 2,953
Germany 2,023,802 0 46,537 0 1,641,200 5,074
Colombia 1,870,179 0 47,868 0 1,698,457 3,482
Argentina 1,783,047 0 45,227 0 1,561,963 3,578
Mexico 1,609,735 +21,366 139,022 +1,106 1,199,810 5,174
Poland 1,422,320 0 32,844 0 1,164,650 1,628
Iran 1,318,295 0 56,621 0 1,107,011 4,415
South Africa 1,311,686 0 36,467 0 1,062,690 546
Ukraine 1,154,692 +7,729 20,686 +144 857,183 177
Peru 1,056,023 0 38,654 0 978,072 1,594
Netherlands 901,696 0 12,868 0 0 690
Czechia 883,906 +9,230 14,215 +91 719,844 1,122
Indonesia 882,418 0 25,484 0 718,696 0
Canada 695,707 0 17,729 0 601,911 874
Romania 688,270 0 17,098 0 618,673 1,091
Belgium 675,089 +2,203 20,352 +58 46,959 343
Chile 661,180 0 17,369 0 617,372 1,025
Iraq 606,991 0 12,932 0 565,889 120
Israel 535,049 0 3,910 0 453,358 1,135
Portugal 528,469 0 8,543 0 394,065 622
Bangladesh 526,485 0 7,862 0 471,123 0
Sweden 523,486 0 10,323 0 0 365
Pakistan 516,770 +2,432 10,908 +45 472,099 2,334
Philippines 498,691 +2,058 9,884 +8 460,133 727
Switzerland 495,228 0 8,646 0 317,600 355
Morocco 457,625 0 7,888 0 432,576 602
Austria 390,788 0 6,987 0 365,214 337
Serbia 369,823 0 3,708 0 31,536 196
Saudi Arabia 364,613 0 6,313 0 356,382 310
Hungary 350,587 +1,438 11,264 +87 227,325 328
Jordan 312,851 0 4,121 0 295,705 158
Japan 309,214 0 4,315 0 238,467 934
Panama 293,592 0 4,689 0 234,295 233
Nepal 266,816 0 1,948 0 260,567 0
Georgia 247,025 +1,236 2,916 +23 231,385 0
UAE 246,376 0 733 0 218,988 0
Lebanon 243,286 0 1,825 0 147,746 681
Ecuador 226,866 0 14,273 0 193,581 452
Azerbaijan 226,549 0 2,983 0 213,773 0
Croatia 223,812 0 4,550 0 214,609 160
Belarus 221,604 0 1,564 0 204,500 0
Slovakia 220,707 0 3,362 0 163,323 530
Bulgaria 211,503 0 8,457 0 156,030 343
Dominican Republic 188,969 0 2,432 0 140,931 317
Denmark 187,320 0 1,720 0 165,166 129
Costa Rica 184,187 0 2,416 0 141,374 245
Bolivia 183,589 +2,573 9,571 +41 142,279 71
Tunisia 175,065 0 5,528 0 125,635 369
Kazakhstan 167,118 +972 2,349 0 152,437 221
Lithuania 166,680 +1,122 2,414 +38 104,047 147
Ireland 166,548 0 2,536 0 23,364 187
Armenia 164,235 +263 2,987 +13 152,615 0
Kuwait 156,964 0 947 0 150,329 48
Egypt 154,620 0 8,473 0 121,792 90
Moldova 152,263 0 3,228 0 141,975 224
Palestine 151,142 0 1,687 0 137,648 87
Malaysia 151,066 0 586 0 115,227 204
Greece 147,860 0 5,421 0 9,989 319
Guatemala 147,560 0 5,177 0 133,217 5
Slovenia 147,016 0 3,121 0 120,894 196
Qatar 146,885 0 246 0 143,435 28
Myanmar 133,378 0 2,926 0 116,610 0
Honduras 132,412 +449 3,344 +9 60,056 220
Oman 131,264 0 1,509 0 123,593 21
Ethiopia 130,326 0 2,023 0 115,428 223
Paraguay 120,789 0 2,479 0 95,815 187
Venezuela 118,856 0 1,095 0 112,320 122
Bosnia and Herzegovina 117,011 0 4,411 0 84,650 0
Libya 108,017 0 1,651 0 85,068 0
Nigeria 107,345 0 1,413 0 84,535 10
Algeria 103,381 0 2,827 0 70,188 42
Kenya 98,859 0 1,726 0 82,195 29
Bahrain 97,020 0 357 0 93,726 18
North Macedonia 88,389 0 2,682 0 69,476 138
China 88,118 +130 4,635 0 82,370 38
Kyrgyzstan 82,986 +129 1,382 +1 78,866 50
Uzbekistan 77,904 +59 619 0 76,388 158
S. Korea 71,820 +579 1,236 +19 57,554 360
Albania 66,635 0 1,265 0 39,625 39
Singapore 59,083 +24 29 0 58,771 0
Norway 58,202 0 517 0 46,611 47
Ghana 56,981 0 341 0 55,236 44
Montenegro 54,730 0 741 0 44,388 68
Latvia 54,066 0 935 0 40,971 73
Afghanistan 53,984 +46 2,339 +3 45,465 722
Sri Lanka 51,594 0 255 0 44,259 0
El Salvador 50,157 0 1,479 +10 44,304 106
Luxembourg 48,630 0 549 0 45,654 21
Finland 39,911 0 618 0 31,000 28
Uganda 38,085 0 304 0 13,083 0
Estonia 36,096 0 316 0 25,553 45
Zambia 34,278 0 527 0 24,105 293
Uruguay 30,946 0 291 0 22,423 116
Namibia 29,889 0 280 0 26,254 30
Australia 28,689 +24 909 0 25,897 1
Cyprus 28,609 0 166 0 2,057 57
Cameroon 27,336 0 451 0 24,892 46
Zimbabwe 26,109 0 666 0 15,414 0
Sudan 25,730 0 1,576 0 15,240 0
Mozambique 25,004 0 216 0 18,371 0
Ivory Coast 24,856 0 141 0 23,104 0
Senegal 22,396 0 506 0 18,908 34
DRC 20,556 0 628 0 14,774 0
Angola 18,679 0 428 0 16,120 21
Madagascar 18,001 0 267 0 17,447 16
French Polynesia 17,635 0 126 0 4,842 16
Botswana 17,365 0 71 0 13,519 1
Cuba 17,096 0 162 0 12,942 40
Mauritania 15,963 0 400 0 14,318 45
Malta 15,272 0 236 0 12,393 18
French Guiana 14,654 0 74 0 9,995 5
Maldives 14,375 0 49 0 13,474 54
Guinea 14,065 0 81 0 13,318 24
Jamaica 13,992 0 323 0 11,630 8
Tajikistan 13,308 0 90 0 13,218 0
Syria 12,850 0 817 0 6,405 0
Cabo Verde 12,776 0 118 0 12,054 23
Eswatini 12,532 0 343 0 8,076 67
Thailand 11,680 +230 70 +1 8,906 1
Belize 11,529 0 281 0 10,650 3
Malawi 11,223 0 291 0 5,974 4
Haiti 10,635 0 238 0 8,903 0
Rwanda 10,573 0 138 0 7,028 0
Gabon 9,899 0 66 0 9,658 10
Hong Kong 9,453 0 161 0 8,684 41
Réunion 9,446 0 45 0 9,053 5
Andorra 8,946 0 88 0 8,116 15
Guadeloupe 8,886 0 154 0 2,242 3
Burkina Faso 8,882 0 97 0 7,027 0
Bahamas 8,021 0 175 0 6,507 11
Mali 7,800 0 308 0 5,478 0
Congo 7,709 0 114 0 5,846 0
Suriname 7,409 0 139 0 6,621 11
Trinidad and Tobago 7,343 0 130 0 6,913 2
Guyana 6,805 0 170 0 6,083 4
Mayotte 6,611 0 58 0 2,964 3
Lesotho 6,371 0 93 0 1,635 0
Aruba 6,350 0 52 0 5,757 11
Martinique 6,263 0 44 0 98 2
Nicaragua 6,152 0 167 0 4,225 0
Iceland 5,956 0 29 0 5,767 0
Djibouti 5,903 0 61 0 5,816 0
Equatorial Guinea 5,316 0 86 0 5,169 0
CAR 4,973 0 63 0 4,885 2
Somalia 4,744 0 130 0 3,666 0
Curaçao 4,505 0 19 0 4,253 4
Togo 4,220 0 73 0 3,731 0
Niger 4,105 0 138 0 2,862 3
Gambia 3,897 0 127 0 3,689 1
South Sudan 3,670 0 63 0 3,181 1
Gibraltar 3,575 0 30 0 2,432 140
Benin 3,413 0 46 0 3,245 0
Channel Islands 3,353 0 76 0 2,997 10
Sierra Leone 2,959 0 77 0 2,025 0
Chad 2,807 0 111 0 2,080 0
San Marino 2,767 0 65 0 2,430 9
Guinea-Bissau 2,478 0 45 0 2,400 5
Liechtenstein 2,378 0 49 0 2,264 9
New Zealand 2,246 0 25 0 2,145 0
Yemen 2,111 0 612 0 1,419 23
Liberia 1,882 0 84 0 1,701 2
Eritrea 1,877 0 6 0 1,073 0
Sint Maarten 1,641 0 27 0 1,491 3
Vietnam 1,536 0 35 0 1,380 0
Mongolia 1,512 +21 2 0 909 14
Comoros 1,469 0 38 0 1,028 0
Monaco 1,169 0 7 0 962 9
Burundi 1,150 0 2 0 773 0
Sao Tome and Principe 1,125 0 17 0 993 0
Saint Martin 1,076 0 12 0 855 7
Turks and Caicos 1,062 0 6 0 862 2
Barbados 1,036 0 7 0 493 1
Taiwan 850 +7 7 0 751 0
Bhutan 837 0 1 0 533 0
Papua New Guinea 834 0 9 0 755 0
Bermuda 667 0 12 0 571 7
Seychelles 656 0 1 0 460 0
Faeroe Islands 648 0 1 0 626 1
Saint Lucia 576 0 6 0 329 1
Mauritius 547 0 10 0 516 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
St. Vincent Grenadines 450 +62 1 +1 110 2
Cambodia 436 +10 0 0 382 0
Isle of Man 418 0 25 0 354 1
Cayman Islands 374 0 2 0 328 1
St. Barth 251 0 1 0 172 0
Caribbean Netherlands 249 0 3 0 181 0
Antigua and Barbuda 184 0 6 0 156 1
Brunei 174 0 3 0 168 0
Grenada 139 0 1 0 129 0
British Virgin Islands 114 0 1 0 95 0
Dominica 109 0 0 0 101 0
Fiji 53 0 2 0 47 0
Timor-Leste 51 0 0 0 45 0
Macao 46 0 0 0 46 0
New Caledonia 41 0 0 0 40 0
Laos 41 0 0 0 41 0
Saint Kitts and Nevis 34 0 0 0 32 0
Falkland Islands 32 0 0 0 27 0
Greenland 30 0 0 0 29 0
Vatican City 27 0 0 0 15 0
Solomon Islands 17 0 0 0 10 0
Saint Pierre Miquelon 16 0 0 0 16 0
Anguilla 15 0 0 0 13 0
Montserrat 13 0 1 0 12 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
Marshall Islands 4 0 0 0 4 0
Wallis and Futuna 4 0 0 0 1 0
Samoa 2 0 0 0 2 0
Micronesia 1 0 0 0 0 0
Vanuatu 1 0 0 0 1 0

سوالات متداول مرتبط با کرونا

 • علائم بیماری کرونا چیست؟
 • بیماری کرونا چگونه منتشر می‌شود؟
 • چگونه می‌توانم از خودم محافظت کنم و جلوی انتشار کرونا را بگیرم؟
 • آیا کرونا می‌تواند از طریق هوا منتشر شود؟
 • آیا احتمال انتقال کرونا از راه مدفوع وجود دارد؟
 • ممکن است از فردی که هیچ علامتی ندارد کرونا بگیریم؟
 • چه کسانی در معرض ابتلای شدید به بیماری کرونا هستند؟
 • آیا واکسن، دارو یا درمانی برای کرونا وجود دارد؟
 • میوه و آجیل عامل انتقال هستند؟
 • چگونه ماسک بپوشیم، استفاده کنیم، دربیاوریم و دور بیاندازیم؟
 • ویروس کرونا چه مدتی روی سطوح زنده می‌ماند؟
 • چگونه می‌توانیم لباس‌ها را از ویروس پاک کنیم؟
 • مدت زمان نهفتگی یا دوره کمون کرونا چقدر است؟
 • چه نوع دستکشی استفاده کنیم؟
 • چه کارهایی نباید انجام دهم؟
 • فعالان اقتصادی چه باید کنند؟
 • چه نوع ماسکی استفاده کنیم؟
 • برای کاهش استرس چه می‌توان کرد؟
 • قرنطینه در ویلا منطقی است؟
 • چگونه با کرونا روبه‌رو شویم؟
 • عوارض بلندمدت کرونا چیست؟
 • آیا باید روابط انسانی را محدود کنیم؟
 • آیا از طریق رابطه جنسی ویروس کرونا قابل انتقال است؟
 • مواد شوینده چقدر مصرف کنیم؟
 • ماهی قرمز می‌تواند خطرناک باشد؟
 • آرایشگاه‌ و استخر عامل انتقال است؟
 • انگشتر عامل انتقال است؟
 • بازگشت به لیست سوالات

  علائم بیماری کرونا چیست؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی، شایع‌ترین علائم این بیماری تب، خستگی و سرفه‌های خشک است.

  برخی بیماران ممکن است دردهای ضعیف تا شدید عضلانی و سردرد، گرفتگی یا آبریزش بینی، گلودرد یا اسهال را تجربه کنند. این علائم عموما ملایمند و به‌تدریج آغاز می‌شوند.

  ویروس ممکن است به بعضی از مردم سرایت کند، بدون آن‌که هیچ علامتی بروز دهد یا سبب بیماری شود.

  اﮔﺮ ﺗﺐ، ﺳﺮﻓﻪ و دﺷﻮاري در ﺗﻨﻔﺲ دارﯾﺪ، به دنبال مراقبت‌های پزشکی برای کاهش ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

  در حدود 80٪ افراد بدون هیچ گونه اقدام خاص، به‌طور کامل بهبود می‌یابند اما در میان آن‌هایی که بیماري را بروز داده‌اند، تقریبا از هر شش بیمار یک نفر ناخوشی شدیدی را تجربه می‌کند و دچار تنگی نفس می‌شود.

  افراد مسن و آن‌هایی که بیماری زمینه‌ای مانند پرفشاری خون، مشکلات قلبی یا دیابت دارند، بیشتر در معرض خطر نوع شدید بیماری هستند. تاکنون حدود 2٪ از این بیماران درگذشته‌اند.

  کسانی که تب، سرفه و تنگی نفس را تجربه می‌کنند باید به پزشک مراجعه کنند.

  بیماری کرونا چگونه منتشر می‌شود؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی، قطرات ریزي که هنگام سرفه یا بازدم از دهان یا بینی فرد آلوده پرتاب می‌شوند می‌توانند موجب سرایت ویروس از یک فرد به فرد دیگري شوند و تولید بیماري کنند.
  این قطرات همچنین ممکن روي اشیاء و سطوح نشسته و فرد دیگري پس از لمس آن اشیاء و سطوح سپس لمس چشم، بینی یا دهان خود دچار بیماري شود. فرد ممکن است مستقیما همان قطرات ریزي که دهان یا بینی فرد مبتلا هنگام سرفه یا بازدم به بیرون پرتاب می‌شوند را به درون دستگاه تنفسی خود کشیده و بیمار شود.
   به همین دلیل افراد سالم باید فاصله‌اي بیش از یک متر با فرد بیمار را رعایت کنند.

  چگونه می‌توانم از خودم محافظت کنم و جلوی انتشار کرونا را بگیرم؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی، اقدامات محافظتی همگانی: گوش به زنگ آخرین یافته‌هاي همه گیری بیماری که از طریق سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت کشور یا شبکه‌هاي محلی بهداشت منتشر می‌شوند باشید.

  1. مرتبا و به روش صحیح دست‌هاي خود را با ژل‌ها یا محلول‌هاي که حاوي الکل تمیز کنید و یا با آب و صابون بشویید.
   چرا؟…. این ژل‌ها و محلول‌ها همچنین آب و صابون ویروس‌ها را می‌کشد.
  2. دست کم فاصله‌ي یک متري میان خود و فردي که سرفه یا عطسه می‌کند حفظ کنید.
   چرا؟ ….. چنانچه فرد مذکور بیمار باشد قطرات ریزي که از دهان و بینی او خارج می‌شود حاوي ویروس است و اگر شما فاصله کمی داشته باشید ممکن است آن قطرات ریز را تنفس کنید و بیمار شوید.
  3. از لمس چشمها، بینی و دهان خود بپرهیزید.
   چرا؟ ……. دستها سطوح زیادي را لمس می‌کنند و ممکن است آلوده به ویروس باشند. اگر اجزاء صورت خود را لمس کنید ویروس ممکن است وارد بدن شما شود.
  4. اطمینان حاصل کنید که خودتان و اطرافیانتان بهداشت تنفسی درست را رعایت می‌کنید. به عبارت دیگر هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینی را با گودي آرنج خود یا با دستمال بپوشانید. چرا؟ …… با این کار از انتشار قطرات حاوي ویروسها جلوگیري می‌کنید.
  5. اگر احساس ناخوشی می‌کنید در خانه بمانید. اگر تب، سرفه و تنگی نفس دارید به پزشک مراجعه کنید و پیش از آن تماس تلفنی برقرار کنید و از راهنمایی‌هایی که می‌شنوید پیروي کنید. چرا؟ …… مقامات کشوري و محلی تازه‌ترین اطلاعات درباره انتشار بیماري 19-COVID  در منطقه شما دارند. آنها شایسته‌ترین افرادي هستند که می‌توانند راهنمایی‌هاي لازم را در اختیارتان بگذارند.

  آیا کرونا می‌تواند از طریق هوا منتشر شود؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی و از پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده‌اند بیشتر نمایانگر انتشار ویروس از طریق قطرات ریز تنفسی است تا انتشار از طریق هوا

  آیا احتمال انتقال کرونا از راه مدفوع وجود دارد؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی، به نظر می‌رسد خطر سرایت از طریق مدفوع فرد آلوده پایین است. اگرچه بررسی‌هاي ابتدایی نشان داد که ممکن ویروس در مدفوع فرد آلوده هم وجود داشته باشد اما، انتشار از طریق مدفوع از مشخصات اصلی این همه‌گیري نبوده است. با این وجود، با توجه به این که انتقال ویروس از راه مدفوع هرچند ناچیز اما یک خطر محسوب می‌شود، این هم دلیل دیگري است که دست‌ها پس از توالت رفتن  و پیش از غذا خوردن شستشو شوند.

  ممکن است از فردی که هیچ علامتی ندارد کرونا بگیریم؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی، راه اصلی انتقال بیماري قطرات تنفسی بیرون جهیده از دهان و بینی فرديست که سرفه می‌کند. خطر ابتلا از فردي که هیچ علامتی ندارد بسیار پایین است. با این وجود، تعداد زیادي از این بیماران به خصوص در مراحل نخستین بیماري، علائم ملایمی تجربه می‌کنند. بنابراین این امکان وجود دارد که انسان بیماري را از فردي بگیرد که به عنوان نمونه فقط سرفه‌اي ملایم دارد اما احساس بدحالی نمی‌کند.

  چه کسانی در معرض ابتلای شدید به بیماری کرونا هستند؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی،

  افراد مسن
  مبتلایان به فشار خون بالا
  سابقه بیماري قلبی
  افراد دیابتی

  آیا واکسن، دارو یا درمانی برای کرونا وجود دارد؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی، هنوز خیر. تا به امروز، هیچ واکسن و داروي ضد ویروس خاصی براي جلوگیری و یا درمان کرونا وجود ندارد. واکسن‌هاي احتمالی و برخی از درمان‌هاي دارویی خاص در دست بررسی هستند.

  با این حال، مبتلایان براي رفع علائم باید تحت مراقبت قرار بگیرند. افراد مبتلا به حالت شدید بیماري باید در بیمارستان بستری شوند. بیشتر بیماران به لطف مراقبت حمایتی بهبود می‌یابند.

  میوه و آجیل عامل انتقال هستند؟

  رضا صادقی، متخصص بیماری‌های عفونی، در گفتگو با مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب: هرچند توصیه می‌شود میوه بخوریم تا ویتامین‌های بدن در سطح بالایی قرار داشته باشد اما ممکن است خود میوه‌ها عامل انتقال ویروس باشند. بنابراین توصیه می‌کنم با اسپری الکل میوه را تمییز و بعد بشوییم. درباره آجیل هم توصیه به نخوردن می‌کنم. در نظر داشته باشید که حتی با بو دادن هم این ویروس از بین نمی‌رود. 

  چگونه ماسک بپوشیم، استفاده کنیم، دربیاوریم و دور بیاندازیم؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی،

  1. به یاد داشته باشید، ماسک فقط باید توسط کارکنان بهداشتی، مراقبین و افراد داراي علائم تنفسی مانند تب و سرفه استفاده شود.
  2. . قبل از لمس ماسک، دستها را با ژل ضدعفونی کننده الکلی یا آب و صابون تمیز کنید.
  3. ماسک را بردارید و آن را از نظر پارگی یا داشتن بررسی کنید.
  4. قسمتی از ماسک را که باید در جهت بالا [بر روي بینی] قرار بگیرد (جایی که نوار فلزي قرار دارد) را مشخص کنید.
  5. از قرار گیري طرف مناسب ماسک به سمت بیرون (قسمت رنگی) اطمینان حاصل کنید.
  6. ماسک را بر روي صورت خود قرار دهید. نوار فلزي یا لبه سفت ماسک را با انگشتان خود محکم فشار دهید تا به شکل بینی شما قالب شود.
  7. قسمت پایینی ماسک را پایین بیاورید تا دهان و چانه شما را بپوشاند.
  8. بعد از استفاده، ماسک را در بیاورید؛ در حالی که ماسک را از چهره و لباس خود دور نگه داشته‌اید تا از تماس سطوح آلوده ماسک جلوگیري کنید، حلقه‌هاي لاستیکی را از پشت گوش‌هایتان جدا کنید.
  9. بلافاصله پس از استفاده، ماسک را در سطل‌هاي بسته بیاندازید.
  10. اقدامات بهداشت دست را بعد از لمس یا دور انداختن ماسک انجام دهید – از ژل ضدعفونی کننده الکلی استفاده کنید یا در صورت مشاهده لکه، دستان خود را با آب و صابون بشویید.

  ویروس کرونا چه مدتی روی سطوح زنده می‌ماند؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی،

  • سطوح پارچه ای 6 – 12 ساعت
  • سطوح فلزی 12 تا 20 ساعت
  • پلاستیک 2 روز
  • چوب تا 4 روز
  • شیشه تا 4 روز
  • کاغذ تا 5 روز
  • سطوح استیل تا ۲۰ روز

  چگونه می‌توانیم لباس‌ها را از ویروس پاک کنیم؟

  لزومی ندارد همه لباس‌هایی‌ که می‌پوشیم را بشوریم، بلکه حرارت شوفاژ یا نور مستقیم خورشید آن‌ها را پاک می‌کند.

  مدت زمان نهفتگی یا دوره کمون کرونا چقدر است؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی، «دوره کمون» به معنی مدت زمان بین ابتلا به ویروس تا شروع علائم بیماری است. بیشترین تخمین دوره نهفتگی براي  ویروس کرونا از 1 تا 14 روز است که معمولاً در حدود پنج روز تخمین زده شده است.

  چه نوع دستکشی استفاده کنیم؟

  ویروس کرونا از پوست سالم رد نمی‌شود و تا ده دقیقه روی پوست زنده است. پس اگر دستکش ندارید نگران نباشید، فقط نباید دست‌های خود را به بینی و دهان خود بزنید.
  با این وجود بهترین نوع دستکش برای مقابله با ویروس کرونا، دستکش‌های لاتکس هستند که قابلیت ضدعفونی کردن با الکل اتانول رو هم دارند و میتوان به مدت 16 ساعت از آنها استفاده کرد.

  چه کارهایی نباید انجام دهم؟

  به نقل از سازمان بهداشت جهانی، اقدامات زیر بر ضد میروس کرونا مؤثر نیستند و می‌توانند مضر باشند:

  سیگار کشیدن
  مصرف داروهاي گیاهی سنتی (بدون تجویز تایید پزشک طب سنتی)
  پوشیدن  چند ماسک روی هم
  مصرف خودسر دارو مانند آنتیبیوتیک‌ها

  فعالان اقتصادی چه باید کنند؟

  مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب: برخی سوال می‌کنند که با توجه به اوضاع نامناسب اقتصادی ناشی از کرونا، چه کمکی از نظر روحی و روانی می‌توان به کاسبان و فعالان اقتصادی کرد؟

  حافظ باجغلی، متخصص اعصاب و روان (روانپزشک): در واقع راهکاری نداریم و ناچاریم قبول کنیم که این مسائل به عنوان بخشی از مشکلات یک بحران، اجتناب‌ناپذیر است. مثلا کارگری که روی مزد روزانه خود حساب کرده و الان در این بحران بیکار شده، قطعا با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. این موارد ابعاد ناشناخته و ناپیدای این اپیدمی است و از عوارض غیرقابل تغییر و غیر قابل اجتناب آن است. اما همین که ما نسبت به آن آگاه باشیم مهم است و می‌تواند موثر باشد. تنها کاری که از دست ما برمی‌آید این است که اگر امکان کمک داریم، حواسمان بیشتر به این آدم‌های زحمتکش و آبرومند باشد.

  مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب:  باید در این شرایط به فکر خانواده‌های دیگر باشیم. مثلا موجران به فکر مستاجران باشند.

  حافظ باجغلی، متخصص اعصاب و روان (روانپزشک): بله. مخصوصا با توجه به اینکه خیلی از کسانی که باید اجاره خانه یا مغازه یا کافی شاپ بدهند، الان کاسبی ندارند، موجران اگر می‌توانند اجاره یک ماه را ببخشند یا دریافت آن را به آینده موکول کنند.

  چه نوع ماسکی استفاده کنیم؟

  به علت درشت بودن ویروس کرونا، هر ماسکی می‌تواند در محیط آلوده جلوی ویروس را بگیرد (پارچه‌ای، ویبریلی، با دستمال کاغذی و…) مشروط بر این‌که خشک باشد، یعنی باید ماسک‌ها را مرتبا عوض کرد.

  برای کاهش استرس چه می‌توان کرد؟

  حافظ باجغلی، متخصص اعصاب و روان (روانپزشک): الان که مردم باید در خانه بمانند، افراد باید راه‌های جدید لذت بردن از زندگی و معنا بخشیدن به آن را پیدا کنند. ما همیشه شیوه زندگی خود را طوری تنظیم کرده بودیم که در بیرون باشیم و عادت به بیرون رفتن از خانه داشتیم، اما حالا باید تفریحات خانگی داشته باشیم. بیشتر کتاب بخوانیم، بیشتر فیلم و سریال ببینیم و به گونه‌ای با تنهایی خود مواجه شویم تا استرس ما کمتر شود. کتاب خواندن از آن لذت‌هایی است که شاید در شروع خواندن یک کتاب خسته‌کننده و سخت باشد، اما در ادامه فرد می‌تواند لذت بسیاری از آن ببرد.

  قرنطینه در ویلا منطقی است؟

  مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب:  یکی از این توصیه‌ها خودداری از سفر است، اما بعضی می‌گویند ما می‌خواهیم خودمان را در ویلایی قرنطینه کنیم و به همین دلیل به سفر می‌روند اما این کار قطعا منطقی نیست. ما عادت کرده‌ایم خیلی از موضوعات را سطحی ببینیم، درحالی‌که باید جوانب عمیق‌تر را هم در نظر بگیریم. مثلا فکر کنیم که اگر در جاده تصادف کنیم یا در همان ویلا دچار بیماری قلبی شویم، باید به بیمارستان برویم، اما خیلی از بیمارستان‌های مناطق مختلف برای مردم خودشان هم ظرفیت ندارند و در شرایط فعلی امکان پذیرش مسافران در این بیمارستان‌ها وجود ندارد. از طرف دیگر ممکن است فردی که برای مشکل دیگری به بیمارستان رفته است، در محیط بیمارستان به کرونا هم مبتلا شود. بنابراین مردم باید به محدودیت زیرساخت‌های مناطق مختلف کشور هم توجه کنند. به همین دلیل به نظر من، کسانی که این روزها خودشان جاده‌های شهر را می‌بندند تا مسافری وارد نشود، کاری منطقی انجام می‌دهند.

  چگونه با کرونا روبه‌رو شویم؟

  مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب:  اولین نکته این است که ترسیدن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، فقط مشکلی به مشکلات دیگر اضافه می‌کند. خطر کرونا به هر حال بیخ گوش ماست، ولی در نظر داشته باشید که تنها سه درصد از مبتلایان به این بیماری جان خود را از دست می‌دهند.

  حافظ باجغلی، متخصص اعصاب و روان (روانپزشک): اگر کسی علائمی مشاهده کرد بهتر است تست کرونا بدهد، ولی اگر امکان دادن تست نبود، نباید خودمان را ببازیم. البته باید موضوع را کاملا جدی بگیریم و مراقبت‌های لازم را انجام دهیم یعنی باید همه اعضای دیگر خانواده ماسک بپوشند، ترجیحا فرد مشکوک به بیماری، در اتاقی دیگر با تهویه مناسب بماند و اگر همزمان پدر و مادر مسنی در خانه داریم، بهتر است در صورت امکان آنها را به خانه‌ای دیگر منتقل کنیم تا کمتر در معرض خطر باشند.

  عوارض بلندمدت کرونا چیست؟

  حافظ باجغلی، متخصص اعصاب و روان (روانپزشک): قطعا کرونا تاثیرهای جدی درازمدت خواهد داشت و من با ایده پساکرونایی موافق هستم. البته نگاه من قطعا بدبینانه نیست، ممکن است تاثیرات خوبی هم وجود داشته باشد. مثلا همین الان که ما از روابط نزدیک انسانی و دست دادن منع شده‌ایم و با تشدید ترس از دست دادن عزیزان خود مواجه شده‌ایم احتمالا این ترس و آن محدودیت باعث شده است که قدر خانواده و اقوام خود را بیشتر بدانیم. البته ترس از مرگ عزیزان، امکان دارد ریشه در ترس از مرگ خود داشته باشد به این معنی که فرد تصور می‌کند بعد از مرگ عزیزانش، نوبت به خودش می‌رسد، اما اگر تحلیل را خیلی عمیق نکنیم، به هر حال ترس از مرگ عزیزان باعث می‌شود که ما بیشتر قدر آنها و قدر روابط انسانی خود را بدانیم. یا اینکه یاد بگیریم که در عین حال که مشکل داریم خود را نبازیم. من فکر می‌کنم به هرحال احتمالا به‌زودی یک اپیدمی وسواس دامن‌گیر ما می‌شود.

  مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب:  به نظر من، نگرانی‌های پس از کرونا، تا حدی طبیعی است اما نگران ماندن یک انتخاب است. می‌توانید انتخاب کنید شبانه‌روز نگران باشید یا اینکه همه موارد بهداشتی را رعایت کنید ولی کمتر نگران باشید. وقتی همه موارد بهداشتی را رعایت می‌کنیم دیگر نباید نگرانی آن چنانی داشت. رعایت نکات بهداشتی باید در حدی باشد که زندگی روزمره ما مختل نشود. در واقع توصیه این است که شرایط بهداشتی و قرنطینه خانگی را رعایت کنیم و سفر نرویم تا چرخه اپیدمی شکسته شود.

  آیا باید روابط انسانی را محدود کنیم؟

  حافظ باجغلی، متخصص اعصاب و روان (روانپزشک): برخی از مردم می‌پرسند ما کودک یا همسر خود را در آغوش بگیریم یا نه؟ جوابی که من به این نوع سوالات می‌دهم این است که ما نباید در رعایت نکات بهداشتی از عرف خارج شویم و زیاده‌روی کنیم. البته در این شرایط بحرانی، خیلی از تعاریف عوض شده است، اما در عین حال ما باید همچنان مراقب باشیم که به سمت وسواس نرویم. آنچه من به آن اعتقاد دارم این است که ما نباید خود را از موهبت روابط انسانی محروم کنیم. مثلا شاید یک پرستار مجبور باشد به دلیل شغلش بیشتر مراعات کند و مثلا فرزند خود را در آغوش نگیرد اما در بیشتر موارد اگر افراد توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند، مشکلی به وجود نخواهد آمد. برخی حتی در ارتباط با پدر و مادر خود چنین مشکلی دارند و می‌ترسند که به دیدار آنها بروند. در مجموع می‌گویم که این همه سخت‌گیری لازم نیست. کسانی که در رعایت موارد بهداشتی سخت‌گیری می‌کنند، مسائل روان شناختی را جدی نمی‌گیرند. باید به این شرایط بحرانی همه جانبه‌تر نگاه کنیم. اگر حواسمان نباشد وارد بحران تنهایی، بحران اضطراب و بحران سلامت روان می‌شویم.

  آیا از طریق رابطه جنسی ویروس کرونا قابل انتقال است؟

  رضا صادقی، متخصص بیماری‌های عفونی، در گفتگو با مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب: توصیه پزشکان این است که وقتی افراد در قرنطینه منزل هستند در اتاق‌های جداگانه بخوابند و حداقل فاصله در کنار همدیگر نیز بیشتر از یک متر باشد و سیستم تهویه منزل را به صورت مناسبی فعال نگه دارند و در رابطه جنسی هم راه‌های انتقال مصداق پیدا نمی‌کند. معمولا از دهان و بینی است که ویروس منتقل می‌شود.

  مواد شوینده چقدر مصرف کنیم؟

  حافظ باجغلی، متخصص اعصاب و روان (روانپزشک): برخی می‌پرسند که تا چه میزان از مواد شوینده مثل وایتکس استفاده کنیم؟ آیا این خودش عوارضی ندارد؟ باید بگویم استفاده بیش از حد از وایتکس عوارض جانبی دیگری دارد و ممکن است مشکلات ریوی و پوستی جدی ایجاد کند.

  ماهی قرمز می‌تواند خطرناک باشد؟

  رضا صادقی، متخصص بیماری‌های عفونی، در گفتگو با مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب: شما وقتی می‌خواهید ماهی قرمز را به تنگ آب بیندازید ماهی قرمز را در دست می‌گیرید. بنابراین ممکن است آلودگی و انتقال رخ دهد. بنابراین توصیه ما این است که مردم ماهی قرمز نخرند. اما در مورد حیوانات دیگر این طور نیست. البته در هنگ‌کنگ در ترشحات بزاق یک سگ ویروس مشاهده شده، اما سگ ویروس را به موجود دیگری انتقال نداده است. بنابراین سگ و گربه در منزل از طریق ترشحات بزاق ویروس را انتقال نمی‌دهند اما اگر بیرون بروند و بعد به خانه بیایند ممکن است همراه خود ویروس را به خانه منتقل کنند.

  آرایشگاه‌ و استخر عامل انتقال است؟

  رضا صادقی، متخصص بیماری‌های عفونی، در گفتگو با مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب: آرایشگاه‌ها می‌توانند عامل انتقال باشند. چرا که شما نمی‌دانید نفر قبل از شما آیا آلوده به ویروس بوده است یا نه. در استخر هم وضعیت همین طور است و توصیه می‌شود مردم استخر نروند.

  انگشتر عامل انتقال است؟

  رضا صادقی، متخصص بیماری‌های عفونی، در گفتگو با مهدی خواجوی، جراح مغز و اعصاب: درباره انگشتر و زیورآلات توصیه می‌کنم بهتر است استفاده نشود.

  1. من چیزی حدودیکماه میباش که بشدت دچار ابریزش بینی هستم ویکروند درگیرم وسماه پیش هم تست دادم که منفی بود الان حسبویایی ندارم وابریزش شدید اما حس چشایی هنوز بدون مشکله ایا مشکوک هست این علاعم گاها هم بهم حالت تهوع دست میدهد ممنون اگرر پاسسسخ گو باشید

  2. همسرمن اولش لرز گرفت ومن بمحض اینکه متوجه شدم پسرمو8ساله فرستادم خونه پدرم.پدرومادرم پیرن وپدرم سیگاری.آیااحتمال داره پسرم ناقل بوده وانهارو گرفتارکنه؟هیچ علائمی ندارن.توروخدا یکی جواب بده

  3. تهمسرمن مبتلا شده ولی خفیف.احتمال داره پسر8سالم مبتلا سده باشه؟به محض اینکه دیدم همسرم لرز داره پسرمو بردم خونه پدرم وپدرو مادرمم پیرن.آیاممکنه پسرم ناقل بوده باشه وپدرم گرفتاربشه؟الان4روزه آنجاس وهیچ علائمی فعلا نداره

  آخرین اخبار رسمی از ویروس کرونا در ایران و جهان

  آمار کرونا در ایران ۲۶ دی / ۸۳ بیمار جان خود را از دست دادند

  سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه ۶۴۸۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده، گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۳ بیمار…
  بیشتر بخوانید

  پاریس، شهر ۱۵ دقیقه‌ای

  به گزارش تجارت‌نیوز، شیوع کرونا و قرنطینه سراسری موجب شده تا بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا به فکر راهکاری برای بهبود وضع شهرنشینی بیافتند. از…
  بیشتر بخوانید

  سفرهای جاده‌ای دوباره ممنوع می‌شود؟

  وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اگر مردم پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا را رعایت نکنند، شیوع ویروس کرونا دوباره در کشور گسترش یافته و…
  بیشتر بخوانید

  ۸۱ فوتی کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته / آمار کرونا در ایران امروز ۲۵ دی ۹۹

  سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه طی شبانه روز گذشته ۸۱ مبتلای به کرونا جان خود را از دست دادند، گفت: با این حساب…
  بیشتر بخوانید

  آمار کرونا در ایران ۲۴ دی / وضعیت ۳۰ شهر نارنجی هست

  سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام وضعیت نارنجی برای ۳۰ شهرستان، گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست…
  بیشتر بخوانید

  جریمه در انتظار متخلفان کرونایی با کد ملی

  وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جریمه و برخورد بدون اغماض با متخلفان کرونایی در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل گفت: لایه‌های نظارتی با استفاده از…
  بیشتر بخوانید

  مردم در زمینه واکسن کرونا اصلا نگرانی نداشته باشند

  رئیس‌جمهور عصر سه‌شنبه در پایان نشست سران قوا که به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با ابراز خوشحالی از نشست مجدد سران در یک…
  بیشتر بخوانید

  آمار کرونا در ایران ۲۳ دی / ۹۸ بیمار مبتلا جان خود را از دست دادند

  سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۶ هزار و ۴۰۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹، گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۸ بیمار…
  بیشتر بخوانید

  واکسن کواکس تا اسفند ۹۹ در اختیار ما قرار می‌گیرد

  دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تا دو ماه دیگر به ۵۶ داوطلب، واکسن ایرانی کرونا تزریق…
  بیشتر بخوانید

  تزریق واکسن کوبایی در ایران تا بهار ۱۴۰۰ آغاز می‌شود

  مصطفی قانعی، رییس کمیته ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد: هر چندتولید واکسن در ۶ یا ۷ شرکت ایرانی آغاز شده اما تزریق همگانی واکسنی…
  بیشتر بخوانید

  آمار کرونا در ایران ۲۲ دی / ۶۰۲۸ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ شناسایی شد

  سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۶ هزار و ۲۰۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹، گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۱ بیمار…
  بیشتر بخوانید

  ۶ شرط بازگشایی مدارس

  چگونگی شرایط بازگشایی مدارس از اول ماه بهمن با روش آموزش حضوری طی بخشنامه‌ای اعلام شد.
  بیشتر بخوانید

  آمار کرونا در ایران ۲۱ دی / وضعیت هفت شهر قرمز شد

  سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۵ هزار و ۹۶۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹، گفت: ۷ شهرستان ساری، آمل، فریدونکنار، قائمشهر و نکا…
  بیشتر بخوانید

  شناسایی چهار مورد جدید کرونای انگلیسی در کشور

  به گفته وزیر بهداشت، چهار فرد جدید مبتلا به کرونای انگلیسی در کشور شناسایی شدند.
  بیشتر بخوانید

  واکسن کرونای ایرانی ۶ ماه دیگر به بازار می‌آید

  عضو کمیته علمی مقابله با کرونا، گفت: واکسن کرونای ایرانی انشاالله اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ۱۴۰۰ به بازار می‌آید. ضمن اینکه واکسن چینی هم…
  بیشتر بخوانید