زمانی مناسب برای ایجاد هماهنگی

عدم‌هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه یکی از مشکلات همیشگی بازارهای مالی ایران و یکی از دلایل عدم‌توسعه بازار سرمایه به شمار می‌آید. واقعیت این است که بانک‌پایگی اقتصاد ایران موجب شده که ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در اقتصاد به‌ شدت در جهت توسعه شبکه پولی و حتی گاها به‌ زیان بازار سرمایه باشد.

اکنون که دولت به‌دلیل شکست برخی از سیاست‌های بانک مرکزی و تنش در اقتصاد ایران دست به تغییر مدیریت نهاد ارشد بازار پول کشور زده، زمان بسیار مناسبی است که ساز‌وکارها و فرآیندهای لازم برای ایجاد این هماهنگی طراحی شود.

لزوم وجود چنین ساختاری زمانی بیشتر درک خواهد شد که متوجه باشیم چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران (به‌خصوص عدم‌شفافیت و فساد) جز با توسعه بازار سرمایه و ارتقای نقش آن در اقتصاد ایران حل‌و‌فصل نخواهد شد. درست به همین دلیل است که این روزها برای اولین‌بار در تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری و سران سه قوه روی توسعه بورس تاکید می‌کنند.

برای ایجاد چنین هم‌راستایی و هماهنگی در اقتصاد ایران، نیاز داریم که نمایندگان هر دو بازار در ساختار تصمیم‌گیری بازار دیگر حضور داشته باشد. اکنون رئیس کل بانک‌مرکزی در شورای‌عالی بورس حاضر است، اما هیچ نماینده‌ای از بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار حضور ندارد، البته که وجود اقتصاددانان با دانش و مستقل در نظام تصمیم‌گیری کلان خود می‌تواند ابزاری مهم در جهت توسعه متوازن بازارهای مالی باشد.

همچنین کارگروهی از متخصصین و فعالان بازارهای مالی می‌تواند با ارائه گزارش سیاست‌ها، رویه‌های اجرایی در شبکه پولی را هم‌راستا با اهداف توسعه‌ای بازار سرمایه طراحی کند و بر اجرای آن‌ها نیز نظارت هم انجام دهد.

چنین کارگروهی باید با هماهنگی رئیس کل بانک‌مرکزی تشکیل شود و این کارگروه باید جلسات مرتب با حضور رئیس بانک‌مرکزی و رئیس سازمان‌ بورس و اوراق‌بهادار برگزار کند. به نظر می‌آید در صورت تحقق این موارد، زمینه‌هایی برای حرکت به سمت بازارهای مالی توسعه‌یافته، ایجاد شود.

منبع: هفته‌نامه اطلاعات بورس

نظرات