یارانه جدید چه تبعاتی دارد؟

در سال‌های گذشته حجم نقدینگی کشور افزایش نگران‌کننده‌ای داشته‌ است، نقدینگی یک نوع بدهی بانک مرکزی به بازار سرمایه تلقی می‌شود.

در پایان سال 97 حجم نقدینگی کشور هزار و 880 هزار میلیارد تومان برآورد شده‌ است که تا آبان ماه سال جاری تا مرز دو هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

پیش‌بینی می‌شود رشد نقدینگی نه تنها در طی سال جاری و حتی سال آتی متوقف نخواهد شد و بر حجم آن نیز افزوده خواهد شد.

در طی روزهای اخیر دولت با طرح جدید افزایش قیمت بنزین تصمیم دارد تا از اختلاف حاصل از قیمت بنزین، مبلغی را به صورت نقدی، ماهانه بین 60 میلیون نفر توزیع کند.

برآوردها حاکی از آن است که دولت قصد دارد ماهانه حدود 30 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را بین خانوارها تقسیم کند.

صرف پرداخت یارانه نمی‌تواند بد باشد اما در میان مدت می‌تواند بدنه اقتصاد کشور را در سالیان آتی صدمات جبران ناپذیری وارد کند.

اما چه آسیب‌هایی از یارنه نقدی می‌تواند اقتصاد کشور را دچار بحران کند؟

در زمان هدفمندی یارانه‌ها، طبق قانون دولت مکلف شد که ماهانه مبلغ 45 هزار و 500 تومان به حساب هر فرد واریز کند.

واریز این مبلغ به حساب حدود 80 میلیون نفر ایرانی حجم نقدینگی کشور را از سال 89 سال به صورت چشم‌گیری افزایش داد.

اما چرا حجم نقدینگی می‌تواند به شدت به بدنه اقتصاد کشور آسیب وارد کند؟

در ابتدا باید یادآور شد نقدینگی نوعی بدهی بانک مرکزی به دارندگان نقدینگی(مردم) محسوب می‌شود.

از بعد اقتصاد کلان اگر نقدینگی در اقتصاد یک کشور افزایش پیدا کند و در پی آن نرخ تورم افزایش داشته باشد، ولی تولید ناخالص داخلی به همان میزان افزایش نیافته باشد موجب خواهد شد در بازه بلندمدت ارزش واقعی نقدینگی کاسته شود و این موضوع می‌تواند به صورت مستقیم بر ارزش ذاتی پول ملی اثرگذار باشد.

راه حل چیست؟

1- صرف پرداخت یارانه نقدی می‌تواند برای کمک بهبود وضعیت معیشتی قشر ضعیف جامعه مفید باشد اما نوع پرداخت این یارانه بدون داشتن جامعه واقعی هدف می‌تواند این برنامه را دچار خسران کند.

بنابراین انتظار می‌رود دولت برای اجرای هرچه بهتر این طرح اقدام به پایش و شناسایی قشر واقعی نیازمند یارانه نقدی کند.

2- برنامه‌ریزی صحیح در راستای گسترش تولید در داخل کشور می‌تواند پشتوانه بسیار مناسبی برای اقتصاد کشور باشد.

نباید از یاد برد که هم اکنون فروش نفت کشور نیز به دشورای انجام می‌گیرد و عدم برنامه‌ریزی در مبحث تولید داخل می‌تواند کشور را دچار کسری بودجه کند.

نظرات