برچسب: سیستم عامل بومی
2 مطلب

اندروید داخلی طراحی شد

سیستم عامل بومی موبایل آماده شد / اجباری در استفاده کاربران نیست