برچسب: محمدجواد آذری جهرمی
40 مطلب

آخرین خبر از حذف بسته‌های پرمصرف اینترنتی

تا پایان سال ۱۸ ماهواره تولید داخل خواهیم داشت

سعی کردیم دست در جیب مردم نکنیم / تولید ۴۰۰هزار گوشی تلفن همراه بومی

متهم اصلی کندی اینترنت کیست؟

گوشی‌های ایرانی اقساطی فروخته می‌شوند