برچسب: مکالمه
1 مطلب

۲۶ میلیون دقیقه مکالمه بین ایران و عراق انجام شده است