تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

اتفاق جدید برای طرح صیانت در امروز

اتفاق جدید برای طرح صیانت در امروز

کلیات طرح صیانت از فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی امروز در جلسه ششم کمیسیسون مشترک با رای نمایندگان بررسی می‌شود و در صورت به تصوبب نرسیدن، ظرف ده روز کلیات دیگری باید جایگزین شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی آیین‌نامه داخلی کمیسیون این طرح ۱۶ آبان در پنجمین جلسه کمیسیون مشترک پایان یافته است و امروز در جلسه ششم این کمیسیون کلیات این طرح با رای نمایندگان بررسی می‌شود.

در پنجمین جلسه کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران، آیین‌نامه این کمیسیون در نهایت به تصویب رسید، اکنون پس از پایان بررسی آیین‌نامه داخلی، از جلسه آتی نمایندگان به بررسی طرح می‌پردازند.

امروز قرار است کلیات طرح بررسی شود، اما براساس ماده ۱۵ آیین‌نامه، پیش از رای‌گیری برای کلیات طرح نظر نماینده بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌ها و درصورت موافقت رئیس کمیسیون و درخواست ۳ نفر از اعضا، سایر ذینفعان شنیده می‌شود.

پس از بررسی‌ها نظر نماینده دولت شنیده می‌شود. همانند صحن مجلس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف از نمایندگان کمیسیون به مدت پنج دقیقه صحبت می‌کنند.

سپس کلیات طرح به رای گذاشته می‌شود، اما اگر کلیات رای نیاورد، نمایندگان باید ظرف ۱۰ روز طرح جایگزین به کمیسیون پیشنهاد دهند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند