خودروهای مونتاژی سامانه یکپارچه خودرو قیمت خودرو عرضه اولیه
پیشنهاد سردبیر : عضویت در شانگهای و بریکس جنبه تجاری ندارد/ بدون FATF گشایش اقتصادی بی‌معناست
برچسب:

آخوندی

41 مطلب

کسانی که منتقد آخوندی هستند، به قراردادهای هواپیما هم معترض بودند

دستور آخوندی برای منع حضور مهندسان در بخش‌های دولتی

بد‌مسکنی؛ معضلی که راه‌حل یک خطی ندارد

همای سرافراز می‌سازیم

مناطق ساحلی پرجمعیت می‌شوند