برچسب:

آخوندی

39 مطلب

آخوندی در وزارت راه ابقا شد

کسانی که منتقد آخوندی هستند، به قراردادهای هواپیما هم معترض بودند

احضار آخوندی و ربیعی به مجلس برای ارائه توضیحات پیرامون سقوط هواپیما

دستور آخوندی برای منع حضور مهندسان در بخش‌های دولتی

همای سرافراز می‌سازیم

مناطق ساحلی پرجمعیت می‌شوند