برچسب:

آلودگی هوا

194 مطلب

آلودگی هوا چه تاثیری بر کرونا دارد؟

عامل جدید تشدید شیوع کرونا

خسارت 12 هزار میلیارد تومانی کامیون‌های فرسوده

ارتباط بنزین و آلودگی هوا چقدر محتمل است؟

ماسک تقلبی در بازار

تاثیر تعطیلی مدارس بر آلودگی چقدر است؟

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 13