برچسب:

آژانس انرژی اتمی

8 مطلب

انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران / ایران اجازه بازرسی یکی از دو محل توافق شده را ایجاد کرده است

مدیرکل موقت آژانس به تهران آمد

آژانس غنی‌سازی ۴.۵ درصد را تأیید کرد

سطح غنی‌سازی ایران به 4.5 درصد رسید