برچسب: ارز رسمی
73 مطلب

افزایش نرخ ۱۹ ارز بانکی

صعود قیمت یورو و پوند در اولین روز اسفند

کاهش قیمت ۲۶ ارز در آخرین روز ماه بهمن

رشد نرخ ۲۶ ارز بانکی

افزایش نرخ ۱۷ ارز بانکی

کاهش نرخ ۳۳ ارز بانکی

افزایش نرخ ۲۷ ارز بانکی

افزایش نرخ ۱۴ ارز بانکی

افزایش نرخ بانکی ۲۰ ارز

قیمت ۲۷ ارز کاهش یافت

افزایش قیمت ۱۶ ارز

کاهش نرخ ۲۰ ارز بانکی

کاهش بهای یورو و پوند

بهای تمام ارزها ثابت ماند

کاهش بهای ۲۶ ارز دولتی