برچسب: ارز رسمی
73 مطلب

افزایش بهای ۲۳ ارز

کاهش نرخ بانکی ۲۷ ارز

پوند و یورو امروز گران شدند

ثبات نرخ تمام ارزهای بانکی

افزایش نرخ بانکی ۲۴ ارز

قیمت ارزهای بانکی در آخرین روز هفته

کاهش قیمت یورو و ۲۲ ارز دیگر

کاهش قیمت ۲۳ ارز بانکی

ثبات نرخ تمام ارزهای بانکی

کاهش قیمت یورو و افزایش بهای پوند

کاهش نرخ ۲۸ ارز بانکی

کاهش قیمت پوند و یورو

صعود نرخ یورو و پوند

افزایش نرخ یورو و پوند

قیمت ارزهای بانکی امروز ثابت ماند