برچسب: ارز رسمی
84 مطلب

رشد قیمت لیر، پوند و ۱۷ ارز دیگر

افزایش قیمت یورو، لیر و ۱۴ ارز دیگر

ثبات قیمت ارزهای بانکی

نرخ لیر و ۲۸ ارز دیگر کاهش یافت

رشد قیمت ۲۰ ارز بانکی

کاهش بهای ۲۵ ارز بانکی

قیمت ۱۰ ارز و لیر ترکیه کاهش یافت

بهای ۲۲ ارز بانکی کاهش یافت

کاهش قیمت ۱۵ واحد پولی

افزایش قیمت ۱۶ ارز بانکی

صعود قیمت ۲۵ ارز بانکی

نرخ بانکی تمام ارزها ثابت ماند

افزایش قیمت ۱۵ ارز بانکی

نرخ ارزهای بانکی ثابت ماند

افزایش بهای ۲۴ ارز بانکی