برچسب:

ارز 4200 تومان

7 مطلب

تاثیر تصمیم جدید مجلس بر بازار ارز / دلار گران می‌شود یا ارزان؟

70درصد ارز دارو در اختیار 5 شرکت دارویی

قاچاق برنج از ایران به عراق

قیمت ارز واردات نهادهای دامی ثابت می‌ماند

با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد

ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست قطعه‌سازان رسید