برچسب:

اسلامشهر

5 مطلب

رئیسی: اشتغال 5 هزار نفر در اسلامشهر

زندگی ۵ میلیون تهرانی در بافت‌ فرسوده