برچسب:

اصلاح الگوی مصرف

2 مطلب

۳۰ درصد مشترکان برق، پرمصرف هستند

قطع برق ۵۰ نهاد کوچک و بزرگ بدمصرف