برچسب:

اقتصاد ترکیه

54 مطلب

خرید ملک و دریافت پاسپورت ترکیه در عرض 55 روز

نرخ تورم ترکیه افزایش یافت

رشد اقتصادی ترکیه منفی می‌شود

رتبه اعتباری ترکیه کاهش یافت

پوشاک ترکیه‌ای چگونه بازارها را فتح کرد؟

تورم ترکیه به کمترین سطح یک سال اخیر رسید

رئیس بانک مرکزی ترکیه اخراج شد

از تورم ترکیه چه خبر؟

احتمال تشدید رکود اقتصادی ترکیه

نرخ تورم در ترکیه کاهش یافت

آخرین پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ترکیه / پس از بحران ارزی چه خواهد شد؟

آخرین آمارها از ترکیه / حجم اقتصاد ترکیه چقدر کوچک شد؟

تورم ترکیه به 19.67 درصد رسید

ایرانی‌ها امسال 3652 دستگاه خانه از ترکیه خریداری کردند