برچسب:

اقتصاد جهان

75 مطلب

روند نزولی شاخص دلار متوقف شد

اقتصاد چین و جهان در دوران پساکرونا چگونه خواهد بود؟

کرونا بر اقتصاد جهان چه تاثیری گذاشته است؟ + ۷ نمودار

اقتصاد کشورها پس از کرونا چقدر کوچک شد؟

اقتصاد جهان در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟